[NEDERLANDS Vertaling beneden]

This workshop is for couples and/or people who are willing to work together

When:
~ in Sunday
01.02.15, 20.30 ~ 23.30
Where:
WGterreinKetelhuisplein 41 Amsterdam
Price:
25 Euro per person, 45 per couple, 10 times card only 210 E
Don't hesitate to ask the questions mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation.

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/1586037661632227/

At this workshop:
You may establish an intimate relationship with yourself .
You may enrich and raise to the higher levels relationship with your partner.
You may attract into your life partner and lover of your dreams.
You may heal the wounds from your sexual life and those passed to you from generations to generations.

At this workshop we would go for a journey to the past to heal our memories mainly connected to our sexuality. We live in the society where very often sex is considered as something bad, dirty, what develop in us guild and shame in us. We going to heal our wounds in intention to bring sacredness and pride to not only to genital parts of our bodies but to whole concept of sex in our life. We going to free ourselves from stereotypes what are stopping our love.

According to tantra human sexuality is located in the centre of spirituality. Over the millennia, was pushed only to have role of procreating. The wider truth was available only to a few. At the present time the consciousness of humanity is mature enough that the truth of the sacred sexuality is revealed to all.
The consciousness of humanity at the present moment goes beyond the circle of material activities and experiences. It rises together with the energy of the Earth. Old Masters now revealing ancient mysteries , which before often were available only for the elites. Using those secrets could be solution for all sort of crisis what the humanity and individual people are facing nowadays.
On the other hand, we have at the present time wide available pornography , which massively distorts the image of human sexuality . On large scale , we are bombarded with sexuality ragged of beauty, holiness , power, and intimacy….

At the workshop you would have chance to deeply answer to yourself for the questions below:
How sacred sexuality is different from the usual sexuality ?
How can I have access to sacred sexuality in my life?
In what way, based on sacred sexuality I can shape reactions with myself , with a partner , with other people, with nature and whole universe ?
These and other questions will not get ready answers , but in a series of our workshops we offer opportunity to experience the methods which can help you to expand your consciousness in the field of sacred sexuality.

On that workshop we will focus on the dissolution of the concepts and blockades, what had accumulated around the topic of sexuality. We will recognise patterns , which we toked over from family, from school ,society, Hollywood movies etc. To recognise the sacred sexuality, we will unfold veil of ignorance.
To achieve that we will use :
movement
meditation
touch, massage
breath
play

communication

NEDERLANDS

Deze workshop is voor koppels of/en mensen die bereid zijn om samen te werken.

Wanneer:
~ op zondag 01.02.15, 20.30 ~ 23.30
Waar:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam
Prijs:
25 Euro per persoon, 45 per stel, 10 workshops maar 210 E

Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen

Hier kun je kijken voor updates, delen en 
je vrienden uitnodigen:
https://www.facebook.com/events/1586037661632227/

In deze workshop:

Je mag een intieme relatie met jezelf opbouwen.
Je mag verrijking vinden in een relatie op een hoger niveau met je partner.
Je mag de levenspartner en liefde van jou dromen aantrekken.
Je mag de wonden helen van je seksuele leven en van de levens die aan jou zijn doorgegeven van generatie op generatie.

In deze workshop maken we een reis in het verleden, waarbij we onze herinneringen gaan helen die aan onze seksualiteit gekoppeld zijn. We leven in een maatschappij waarin seks vaak wordt beschouwd als iets vies of slechts, waardoor we een schuldgevoel en schaamte in onszelf ontwikkelen. We gaan onze wonden helen met de intentie om goddelijkheid en trots terug te brengen, niet alleen in onze genitalieen, naar het gehele concept of seks in ons leven. We gaan onszelf bevrijden van alle stereotypen die onze liefde tegenhouden.
Volgens tantra ligt de menselijke seksualiteit in het centrum van spiritualiteit. Gedurende de afgelopen millennia lag onze focus op voortplanting. De hele waarheid was alleen beschikbaar voor enkelen van ons. Momenteel is onze menselijke staat van bewustzijn volwassen genoeg waardoor de waarheid van goddelijke seksualiteit toegankelijk is geworden voor ons allemaal.
Ons bewustzijnsniveau gaat in het huidige moment voorbij aan de cirkel van materialistische activiteiten en ervaringen, deze groeit samen met de energie van de aarde. Oude meesters openbaren oude mysteries, die voorheen alleen beschikbaar waren voor de elite. Gebruik maken van deze verborgen kennis zou een oplossing kunnen zijn voor vele problemen die we zowel als mensheid als individu tegenwoordig tegen het lijf lopen. Aan de andere kant hebben we op dit moment een breeds scala aan pornography beschikbaar, die massaal een vertekend beeld geeft van menselijke seksualiteit. Op een brede schaal worden we plat gegooid met seksualiteit die is ontdaan van schoonheid, heiligheid, kracht en intimiteit….

Bij de workshop krijg je de kans om diepgaand antwoord aan jezelf te geven op de volgende vragen:
– Wat is het verschil tussen heilige liefde en gewone seksualiteit?
– Hoe kan ik toegang krijgen tot heilige seksualiteit in mijn leven?
– Op welke manier, gebaseerd op heilige seksualiteit, kan ik vormgeven aan mijn reactie ten opzichte van mezelf, met een partner, met andere mensen, met de natuur en het gehele universum?

Deze vragen zullen geen keurig voorverpakte antwoorden opleveren, echter in een serie workshops bieden we de mogelijkheid om de methoden te ervaren die je kunnen helpen met het uitbreiden van je bewustzijn binnen het veld van heilige seksualiteit.

Tijdens de workshop zullen we de focus leggen op het opheffen van concepten en blokkades die zich hebben opgestapeld rondom het onderwerp seksualiteit. We gaan patronen herkennen die we hebben overgenomen van familie, school, de maatschappij, Hollywood films etc. Om heilige seksualiteit te herkennen, zullen we onze onwetendheid langzaam opheffen.

Om dit te bereiken zullen we de volgende methode gebruiken:
– Beweging
– Meditatie
– Aanraking en massage
– Ademhaling
– Spelen
– Communicatie

Michal Marek Griks
http://tantramovement.blogspot.nl

[Nederlandse vertaling beneden]

When:
~ in Saturday
31.01.15, 20.30 ~ 23.30 

Where:
WGterreinKetelhuisplein 41 Amsterdam

Price:
25 Euro per person, 45 per couple, 10 times card only 210 E
Don't hesitate to ask the questions mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation.

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/367180740153682

We invite You to create the space for expanding consciousness.
you going to find out:
What is consciousness ? How to get ready to open yourself for full consciousness ?
How in the conscious way dissolve blockages and open yourself for a flow of energy of Love?
How in daily life we could develop and cultivate our inner consciousness?
Expanding consciousness that's one of the main purpose of tantra. At this workshop we going to awake, discover, explore and expand, consciousness of here and now, consciousness of female and male energy, consciousness of the witness, consciousness of energy… This workshop may open your eyes, hart and mind in the way that you 
would never be the same

For this workshop we may choose the excercises from those below:
1 Kundalini OSHO dynamic mediatation finished with guided relaxation ( short version )
2 Opening the hands by inteligence of the body
3 Feeling hands
4 Cleansing Auras
5 Wave massage
6 Recognizing the inner man and inner woman mediatation
7 Breathing – Slow and Strow
8 Balancing energies in spoon position

[Nederlandse vertaling]

Verruiming van Bewustzijn

Wanneer:
~ op zaterdag 31.01.15  20.30 ~ 23.30
Waar:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam
Prijs:
25 Euro per persoon, 45 per stel, 10 workshops maar 210 E
Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen

Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen:  https://www.facebook.com/events/367180740153682

We nodigen je uit om de ruimte te creeren om bewustzijn te verruimen. Je zult ontdekken:

Wat bewustzijn is? Hoe ervoor klaar te zijn om je te openen voor volledig bewustzijn ? Hoe op bewuste wijze de blokkades op te lossen en jezelf te openen voor de stroom van de energie van Liefde? Hoe we in het dagelijkse leven ons innerlijke bewustzijn kunnen ontwikkelen en cultiveren ?

Het verruimen van bewustzijn is een van de hoofddoelen van tantra. In deze workshop gaan we het bewustzijn van het ?Hier en Nu? ontwaken, ontdekken, verkennen en verruimen.

Bewustzijn van vrouwelijke zowel als mannelijke energie, bewustzijn van de getuige (observator), bewustzijn en energie.

Deze workshop kan je ogen, hart en geest openen op een manier waarbij je nooit meer hetzelfde bent.

In deze workshop zouden we uit de volgende oefeningen kunnen kiezen:

1. Kundalini OSHO dynamische meditatie, gevolgd door een geleidde ontspanning (korte versie)
2. De handen te openen door de intelligentie van het lichaam
3. Handen te voelen
4. Het reinigen van Auras
5. Golf massage
6. Het herkennen van de innerlijke man en innerlijke vrouw meditatie
7. Ademen – langzaam en sterk
8. Uitbalanceren van energien in de lepel positie

Michal Marek Griks
http://tantramovement.blogspot.nl

[Nederlandse vertaling beneden]

24th january we will begin again with new course for all. Also there are new workshops are coming. Keep your eyes open 😉


Workshops for all
~ once a week
in almost every Saturdays
20.30- 23.30

24.1.15, 31.1.15, 7.2.15, 21.2.15(still to be confirmed), 14.3.15, 28.3.15, 4.4.15, 11.4.15, 25.4.15, 2.5.15, 16.5.15, 30.5.15, 6.6.15, 13.6.15
Where:
WGterrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam
Price:
25 Euro per person, 45 per couple, 10 times card only 210 E
Don't hesitate to ask the questions mgriks@gmail.com
,
Sending email means confirming your reservation.

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/344850909049973

This Course as a whole is created to help you go deep in to your inner ecstasy, bliss and healing. Are you ready for the biggest change in your life? Go for an intensive transformation of sexuality and love to the higher levels.

Here is a list of the workshops that may be included in the course. Whole course would contain 10 workshops which each would have different subject and would take around 3 hours. The choice would depend on the needs and energy of the group.
Finishing whole course could be honored by receiving the certificate of finishing first level in School Of Tantra Movement

Subjects of the course:
A more detailed description of these workshops is below:

1. Taste of Tantra. Introduction to the practise.
2. Expanding the consciousness. Being here and now.
3. Love yourself – recognising your inner lover
4. Sacred energy – worshipping your holy body, recognising your wild soul
5. Male and female energy
6. Dance with tantra
7. Theory about practise. Tips for improving your relationship with yourself, with your partner, with others, with animals, the whole of nature and the entire universe. (open evening)
8. Communication of Love.
9. Sacred Sexuality
10. Preparing for awakening the Kundalini energy
11. Journey to Awaken the Senses ceremony
12. Secrets of tantric touch. Introduction to tantric massage

A more detailed description of these workshops:

Ad 1: "Taste of Tantra" – Introduction to practise

In this introductory workshop we give small examples of simple safe exercises which you can continue practising later with your partner or on your own. Anyone following the instructions from this introduction may rapidly and dramatically improve her/his life. We let you have a taste of what tantra is, and what we teach as a whole course at the School of Tantra Movement.
 A little bit of everything:

– Theory; what tantra means to us and our practical use of it

- sexual meditation

- recognising and training the PC muscle

– open communication

– recognising your Inner Man and Inner Woman

- Awakening the senses meditation

- Breathing together in Shiva Shakti position

Ad 2: Expanding Consciousness.

We invite you to create space for expanding consciousness.

You will discover:

What consciousness is, and how to get ready to open yourself for full consciousness.
How to dissolve blockages in a conscious way and open yourself to a flow of love energy.
How in daily life we can develop and cultivate our inner consciousness.

Expanding consciousness is one of the main purposes of tantra. In this workshop we are going to awake, discover, explore and expand consciousness of here and now, consciousness of female and male energy, consciousness of the witness, consciousness of energy… This workshop may open your eyes, heart and mind in a way that you will never be the same again.

Ad 3: Love Yourself!

Loving ourselves is the foundation of real love, when we love ourselves we can truly love others. When we feel good about our self we will have the self-esteem needed to act in love towards another being. To truly love ourselves may increase the chance of amplifying the love shared
with our partners, family, animals, nature, the planet and the universe.

It has nothing to do with selfishness but rather with expanding love in a healthy way…

Ad 4: Sacred energy. – worshipping your holy body, recognising your wild soul

Together we create at the workshops a safe space in which we can experience transformational processes. Remember, however, that real change happens outside the comfort zone. We work in a group, in pairs and individually. This day we will focus on the flow of energy through the body, how we experience it and how to inspire and cultivate that.

What is blocking us and how can we be consciously permeable to those blocking energies?

The tantric path opens us to experience our own, our partner’s and group’s deep energy levels. With thankful Tantric and sexual Tao techniques, we become aware of subtle energies which link the apparent opposites: spirit and matter, sexuality and spirituality, light and darkness, consciousness and unconscious, masculinity and femininity.

By using the keys to the door of connections, to regain our inner strength, we are giving right direction to the flow of energy.

Ad 5: Male and Female energy

Nowadays not so many people are aware that within each of us exists male and female energy. It doesn't matter what sex we are, the balance of those energies determines our health, our contentment, our happiness and fulfilment in our relationships.
 In this workshop we meet the inner woman and man within us, and recognise their energies. We will hear from them how is to live with us, what are their needs, their concerns. How we can improve their (our) life…


We will get to know the differences between male and female bodies and learn how to approach them in a way that allows beautiful sexual energy of love to flow freely, not be forced or imposed on someone or be blocked by some wrong behaviour.

Ad 6: Dance with Tantra

Like all my invitations, you may already learn and experience something very useful from them. But only when you read it with your heart and follow with your body… only when you use it, not lose it 🙂

There are a few passions in my life. One of course is tantra, so being love, making love, giving and receiving love. The other passion is dancing, which is very connected to tantra. Like making love, massage (my other passion ) and dancing are best if I let my mind go. This is not a time for thinking; it is time for feeling. To fall into dance, to follow the sound or even become a sound, to unite with the music. Being tuned like an instrument, fully harmonised with the music. Here and now. Letting go all your thoughts. When we are able to be in that state there is more space for our heart, for our body. Then it is easier to make the connection. Deepening into ourselves… into others.

This is my journey that I would like to share at this workshop with you.
To get more connected we will use some tantric methods like shaking off stress, dancing with blindfolds, different music and movements activating different glands, hormones and different chakras. We will use various touches and approaches. We will awake ecstatic dance in you 🙂

Ad 7:
Theory about practise. Tips for improving relationship with yourself, with your partner, with others, with animals, the whole of nature and the entire universe.

This is more of a lecture than a workshop. If you're new to tantra and would you like to find out more, to feel and see what is there for you, this would be good for you to participate in. There will be plenty of time for questions and answers

Ad 8:
Communication of Love.

Heart-Love-Sky-Hands-Silhouette__1920x1200

Do you know the tantric way of communicating? Do you know your and your partner's 'love language'? Do you know that when bodies are talking to each other they can easier find solutions, even in the areas of our life where there weren't any? Do you know body intelligence? Do you use it ? Do you know that we often 'talk' via emotions? Do you know that we often do not understand each other because we talk in different love languages and we're not even aware of it ?

Can you imagine how much you could improve your life and your relationship if you knew the answers to these questions?

In this workshop we will explore the answers to those and other questions. We will do exercises in tantric and body communication. We will do things to find out what your and your partner's love languages are, and then exercise using them.

Your life could become more understandable than ever before!

As always, just a few things that everyone should learn but unfortunately very few do :/

Ad 9: Sacred Sexuality


In this workshop we will go on a journey to the past to heal our memories mainly connected to our sexuality. We live in a society where very often sex is considered as something bad, dirty, that develops guilt and shame in us. We’re going to heal our wounds with the intention to bring sacredness and pride to not only the genital parts of our bodies but to the whole concept of sex in our life. We’re going to free ourselves from stereotypes what are stopping our love.According to tantra, human sexuality is located in the centre of spirituality. Over the millennia, it was pushed only to have the role of procreating. The wider truth was available only to a few.
At the present time the consciousness of humanity is mature enough that the truth of the sacred sexuality is revealed to all.
The consciousness of humanity at the present moment goes beyond the circle of material activities and experiences. It rises together with the energy of the Earth. Old Masters are now revealing ancient mysteries that were previously available only for the elites.
Using those secrets could be the solution for all sort of crisis that humanity and individuals are facing today.
 On the other hand, we have at the present time wide availability of pornography, which massively distorts the image of human sexuality. On a large scale, we are bombarded with sexuality stripped of beauty, holiness , power, and intimacy….

At the workshop you will have the chance to deeply answer to yourself questions such as:
how sacred sexuality is different from regular sexuality?
 How can I have access to sacred sexuality in my life?
 In what way, based on sacred sexuality, I can shape reactions with myself , with a partner, with other people, with nature and the whole universe?


These and other questions will not get ready answers , but in a series of our workshops we offer the opportunity to experience the methods which can help you to expand your consciousness in the field of sacred sexuality. 

In this workshop we will focus on the dissolution of the concepts and blockages that accumulate around the topic of sexuality.
We will recognise patterns which we adopted from family, school, society, Hollywood movies, etc. To recognise the sacred sexuality, we will unfold the veil of ignorance.
 To achieve that we will use: 
movement, 
meditation,
 touch, massage, 
breath, 
play
 and communication. 

You may establish an intimate relationship with yourself .
You may enrich and raise to a higher level the relationship with your partner. 
You may attract into your life the partner/lover of your dreams.
You may heal the wounds from your sexual life and those passed to you from generation to generation.

Ad 10: Preparing for Awakening Kundalini energy.

Kundalini Energy, serpent power, is the strongest energy available to experience by the human body. In some cultures, awakening the Kundalini energy is recognised as enlightenment, a blessing, the goal of life, and biggest liberation…
Suddenly all your senses are 1000% awake. You may see, feel, experience things what you were never before aware of. Your ecstasy may shift to another, higher level. Intensity of life at that state may increase to the point that it may scare you.
 Be prepared. Be aware. Observe and accept…. or even better – permit yourself to be. To be who you really are. Recognise the god/goddess within – feel it and become one. Life will never be the same. You're not alone.

Ad 11: Journey to Awaken the Senses.


Listen to the quiet whispers of your own body.
Shhhh…..


When we fully experience our senses, we enter into the heart, into love with existence. And instead of thinking about and analysing the world, we love it, we feel it, we become a part of it. We experience the bliss, ecstasy and deep fulfilment that can come to us through our senses.

To practise this, we do a ritual that awakens each sense in turn and allow ourselves to absorb this bliss in our hearts. This is a totally yummy, delicious and deep meditation that touches the body, heart and soul. For anyone who wants to expand the experience of their senses or use the body as a gateway to the self. Done to each other it is a great way to connect and feel gratitude and more love and sympathy for your partner. It awakens the child in us, a child who is playing the adult games of love…

Ad 12: "Magic of Tantric Massage" Introduction to tantric massage

This workshop is composed in such a way that you can learn and feel what sacred touch is, so that you can allow healing energy of love into your body and life.

Mastering the art of giving and receiving tantric massage is opening us on many levels:

– It helps to recover energy

- Teaches us sacred touch

- Raise awareness of the body

– Is an Introduction to tantric sex

- Develops our potential for love.It is not possible to mention all the benefits of tantric massage but first of all it is an experience of deep inner joy, bliss, cleansing, peace and ecstasy. It is the experience of being whole. We will mainly focus on the feelings in the body and not only on the techniques . First of all, we want to ensure that participants will experience touch, that they open up for receiving and giving on the body level, that they open up for feeling the pleasure of being a giver and receiver of a massage.

We want to go deep into the levels of feeling pleasure, bliss, and flow of the love energy. We want to free all the tension from our bodies, let them go away to make more space in the body, to make in the place of the blockages space for the flow of life energy.


[Nederlandse vertaling]

24 januari, deze zaterdag zullen we weer beginnen met de nieuwe cursus voor iedereen. Zijn er ook nieuwe workshops komen. Houd je ogen open;)


Wanneer:
~
in bijna elke zaterdag
20.30- 23.30

24.1.15, 31.1.15, 7.2.15,
21.2.15(nog te bevestigen), 14.3.15, 28.3.15, 4.4.15, 11.4.15, 25.4.15, 2.5.15, 16.5.15, 30.5.15, 6.6.15, 13.6.15

Waar:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam

Prijs:
25 Euro per persoon, 45 per stel, 10 workshops maar 210 E
Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,

Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen

Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen: https://www.facebook.com/events/344850909049973

Deze cursus als geheel is gecreëerd om je te helpen op jouw weg naar innerlijke extase, gelukzaligheid en genezing.
Ben je klaar voor de grootste verandering in je leven? Ga voor intensieve transformatie van Sexualiteit en Liefde tot een hoger niveau.
Een lijst van wat er in de cursus meegenomen kan worden. De keuze van 10 workshops ( die duurt 3 uren elke workshop) zal afhangen van de energie en behoeftes van de groep.

Na die eind van die cursus kan je je School Of Tantra Movement eerste level certificaat krijgen.

Meer gedetailleerde beschrijving kun je onder lezen:

1 Taste of Tantra. Introductie tot praktijk
2 Het bewustzijn verruimen. Hier en nu zijn.
3 Van jezelf houden. Herken je innerlijke geliefde.
4 Heilige energie. Aanbidden van je heilige lichaam, je wilde ziel herkennen.
5 Mannelijke en vrouwelijke energie.
6 Theorie over praktijk. Tips om je relaties te verbeteren met jezelf, je partner, met anderen, met dieren, de natuur en het hele universum.
7 Dans met Tantra
8 Communicatie van Liefde
9 Heilige sexualiteit.
10 Voorbereiden op Kundalini energie.
11 Reis om de Zintuigen te Ontwaken.
12 Introductie tot Tantrische massage.

Meer gedetailleerde beschrijving kun je hieronder lezen:

Ad 1: "Taste of Tantra" – Introductie tot de praktijk

In deze introductieworkshop geven we kleine voorbeelden van eenvoudige, veilige oefeningen die je later kunt blijven beoefenen met jouw partner of in je eentje. Iedereen die de instructies van deze introductie volgt kan snel en dramatisch haar/zijn leven verbeteren. We laten je proeven wat tantra is, en wat we onderwijzen als een gehele cursus bij de School of Tantra Movement. Een beetje van alles:

– Theorie; wat tantra voor ons betekent en ons praktische gebruik ervan
– Seksuele meditatie
– Herkennen en trainen van de bekkenbodemspier
– Open communicatie
– Herkennen van jouw Innerlijke Man en Innerlijke Vrouw
– De zintuigen ontwaken
– Samen ademhalen in Shiva Shakti positie

Ad 2: Verruiming van Bewustzijn


We nodigen je uit om de ruimte te creeren om bewustzijn te verruimen. Je zult ontdekken:

Wat bewustzijn is? Hoe ervoor klaar te zijn om je te openen voor volledig bewustzijn ? Hoe op bewuste wijze de blokkades op te lossen en jezelf te openen voor de stroom van de energie van Liefde? Hoe we in het dagelijkse leven ons innerlijke bewustzijn kunnen ontwikkelen en cultiveren ?

Het verruimen van bewustzijn is een van de hoofddoelen van tantra. In deze workshop gaan we het bewustzijn van het ?Hier en Nu? ontwaken, ontdekken, verkennen en verruimen.

Bewustzijn van vrouwelijke zowel als mannelijke energie, bewustzijn van de getuige (observator), bewustzijn en energie.

Deze workshop kan je ogen, hart en geest openen op een manier waarbij je nooit meer hetzelfde bent.

In deze workshop zouden we uit de volgende oefeningen kunnen kiezen:

1. Kundalini OSHO dynamische meditatie, gevolgd door een geleidde ontspanning (korte versie)
2. De handen te openen door de intelligentie van het lichaam
3. Handen te voelen
4. Het reinigen van Auras
5. Golf massage
6. Het herkennen van de innerlijke man en innerlijke vrouw meditatie
7. Ademen – langzaam en sterk
8. Uitbalanceren van energien in de lepel positie


Ad 3: Van jezelf houden. Herken je innerlijke geliefde.


Liefde hebben voor onszelf is de basis van echte liefde, wanneer we van onszelf houden, kunnen we pas echt van anderen houden. Wanneer we ons goed voelen over onszelf, zullen we het zelfvertrouwen hebben dat nodig is om in liefde naar anderen te handelen.
Om echt van onszelf te houden zal de liefde vergroten met onze partners, familie, dieren, natuur, de planeet en het hele universum.
Het heeft niets te maken met egoïsme, maar juist met de expansie van liefde op een gezonde manier.


Ad 4: Heilige energie. – Het aanbidden van je hele lichaam, je wilde ziel herkennen.

Samen creëren we een veilige ruimte en samen ervaren we transformatie processen. onthoud wel dat de echte verandering buiten je comfort zone ligt. We werken in de groep, in paren en individueel. Op deze dag gaan we focussen op de energie flow die door het lichaam stroomt, hoe we die ervaren en hoe we die kunnen inspireren en cultiveren. Wat blokkeert ons en hoe kunnen we die blokkades bewust doordringen?
Het Tantrische pad opent ons om onze eigen, onze partners en de diepe energie levels van de groep te ervaren.
Dankbare Tantrische en seksuele Tao technieken, we worden ons bewust van de subtiele energieën die ons verbinden met het schijnbare tegenovergestelde: geest en materie, seksualiteit en spiritualiteit, licht en donker, bewust en onbewust, mannelijk en vrouwelijk.
Door de sleutels naar de deuren van verbindingen te gebruiken, krijgen wij onze innerlijke kracht terug, en geven we richting aan de flow van onze energie.

Ad 5: Mannelijke en vrouwelijke energie
Tegenwoordig zijn niet zo veel mensen zich ervan bewust dat er mannelijke en vrouwelijke energie in ons bestaat. Het maakt niet uit van welk geslacht we zijn, van evenwicht tussen deze energieën hangt onze gezondheid, onze tevredenheid, ons geluk en vervulling in onze relaties af.
Tijdens deze workshop zullen we onze innerlijke vrouw en man in ons ontmoeten. We zullen hun energieën herkennen. We zullen van hen horen hoe het is om in ons te leven, wat hun behoeften zijn, welke zorgen er zijn. Hoe kunnen we hun (ons) leven verbeteren…
Daarnaast zullen we de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke lichamen leren kennen. We zullen leren hoe ze te benaderen op de manier dat mooie seksuele energie van liefde vrij zal stromen, niet geforceerd of opgedrongen zal worden aan iemand en niet geblokkeerd zal zijn door verkeerd gedrag.

Ad 6: Dans met Tantra


Zoals van al mijn uitnodigingen, kun je alvast iets heel nuttigs ervan leren en ervaren. Maar alleen wanneer je het ook met je hart leest en met je lichaam volgt… alleen wanneer je het gebruikt, niet verliest 🙂

Er zijn enkele passies in mijn leven. Eén daarvan is natuurlijk tantra, dus liefde zijn, liefde bedrijven, liefde geven en ontvangen. De andere passie is dansen, wat zeer verbonden is met tantra. Net zoals bij liefde bedrijven, massage (mijn andere passie) en dansen is het beste om mijn geest te laten gaan. Dit is geen tijd voor denken. Het is tijd voor voelen. Om in dans te vallen, het geluid te volgen of zelfs een geluid te worden, te verenigen met de muziek. Gestemd zijn als een instrument volledig geharmoniseerd met de muziek. Hier en nu. Al je gedachten laten gaan. Wanneer we in staat zijn om in die toestand te zijn is er meer ruimte voor ons hart, voor ons lichaam. Dan is de verbinding makkelijker. Verdieping in onszelf… in de anderen.

Dit is mijn reis die ik met jullie wil delen in deze workshop. Om meer verbonden te raken zullen we sommige tantrische methoden gebruiken zoals het afschudden van de stress, dansen met blinddoeken om, verschillende muziek en bewegingen die verschillende klieren, hormonen en chakras activeren. We zullen verscheidene aanrakingen en benaderingen gebruiken. We zullen ecstatische dans in jou ontwaken 🙂


Ad 7:
Theorie over praktijk. Tips voor het verbeteren van de relatie met jezelf, met jouw partner, met anderen, met dieren, heel de natuur en het gehele universum.


Dit is meer een lezing dan een workshop. Als tantra nieuw voor je is en je meer wilt ontdekken, voelen en zien wat er voor jou is, is dit goed voor jou om aan deel te nemen. Er zal ruimschoots tijd zijn voor vragen en antwoorden.

Ad 8: Communicatie van Liefde


Nieuwe workshop in de School Of Tantra Movement

Ken je de tantrische manier van communiceren? Ken je jouw en jouw partners 'liefdestaal'? Weet je dat wanneer lichamen met elkaar aan het praten zijn ze makkelijker oplossingen kunnen vinden, zelfs in de gebieden van ons leven waar er geen waren? Ken je lichaamsintelligentie? Maak je er gebruik van? Weet je dat we vaak 'praten' via emoties? Weet je dat we elkaar vaak niet begrijpen omdat we in verschillende liefdestalen praten en we ons er niet eens van bewust zijn?

Kun je je voorstellen hoe zeer je jouw leven en jouw relatie zou kunnen verbeteren als je de antwoorden kende op deze vragen?

Tijdens deze workshop zullen we de antwoorden op deze en andere vragen onderzoeken. We zullen oefeningen in tantrische en lichaamscommunicatie doen. We zullen dingen doen om erachter te komen wat jouw en jouw partners liefdestalen zijn, en dan oefenen ze te gebruiken.

Jouw leven kan begrijpelijker worden dan ooit tevoren!

Als altijd, slechts enkele dingen die iedereen zou moeten leren maar helaas slechts weinigen doen :/

Ad 9: Heilige Seksualiteit

In deze workshop maken we een reis in het verleden, waarbij we onze herinneringen gaan helen die aan onze seksualiteit gekoppeld zijn. We leven in een maatschappij waarin seks vaak wordt beschouwd als iets vies of slechts, waardoor we een schuldgevoel en schaamte in onszelf ontwikkelen. We gaan onze wonden helen met de intentie om goddelijkheid en trots terug te brengen, niet alleen in onze genitalieen, naar het gehele concept of seks in ons leven. We gaan onszelf bevrijden van alle stereotypen die onze liefde tegenhouden.
Volgens tantra ligt de menselijke seksualiteit in het centrum van spiritualiteit. Gedurende de afgelopen millennia lag onze focus op voortplanting. De hele waarheid was alleen beschikbaar voor enkelen van ons. Momenteel is onze menselijke staat van bewustzijn volwassen genoeg waardoor de waarheid van goddelijke seksualiteit toegankelijk is geworden voor ons allemaal.
Ons bewustzijnsniveau gaat in het huidige moment voorbij aan de cirkel van materialistische activiteiten en ervaringen, deze groeit samen met de energie van de aarde. Oude meesters openbaren oude mysteries, die voorheen alleen beschikbaar waren voor de elite. Gebruik maken van deze verborgen kennis zou een oplossing kunnen zijn voor vele problemen die we zowel als mensheid als individu tegenwoordig tegen het lijf lopen. Aan de andere kant hebben we op dit moment een breeds scala aan pornography beschikbaar, die massaal een vertekend beeld geeft van menselijke seksualiteit. Op een brede schaal worden we plat gegooid met seksualiteit die is ontdaan van schoonheid, heiligheid, kracht en intimiteit….

Bij de workshop krijg je de kans om diepgaand antwoord aan jezelf te geven op de volgende vragen:
– Wat is het verschil tussen heilige liefde en gewone seksualiteit?
– Hoe kan ik toegang krijgen tot heilige seksualiteit in mijn leven?
– Op welke manier, gebaseerd op heilige seksualiteit, kan ik vormgeven aan mijn reactie ten opzichte van mezelf, met een partner, met andere mensen, met de natuur en het gehele universum?

Deze vragen zullen geen keurig voorverpakte antwoorden opleveren, echter in een serie workshops bieden we de mogelijkheid om de methoden te ervaren die je kunnen helpen met het uitbreiden van je bewustzijn binnen het veld van heilige seksualiteit.

Tijdens de workshop zullen we de focus leggen op het opheffen van concepten en blokkades die zich hebben opgestapeld rondom het onderwerp seksualiteit. We gaan patronen herkennen die we hebben overgenomen van familie, school, de maatschappij, Hollywood films etc. Om heilige seksualiteit te herkennen, zullen we onze onwetendheid langzaam opheffen.

Om dit te bereiken zullen we de volgende methode gebruiken:
– Beweging
– Meditatie
– Aanraking en massage
– Ademhaling
– Spelen
– Communicatie

Je mag een intieme relatie met jezelf opbouwen.
Je mag verrijking vinden in een relatie op een hoger niveau met je partner.
Je mag de levenspartner en liefde van jou dromen aantrekken.
Je mag de wonden helen van je seksuele leven en van de levens die aan jou zijn doorgegeven van generatie op generatie.

Ad 10: Voorbereiden op Kundalini energie.
Kundalini Energie, ofwel slangen kracht, is de krachtigste energie mogelijk om te gebruiken in het menselijk lichaam. In sommige culturen wordt het ontwaken (wakker schudden) van de Kundalini energie beschouwt als verlichting, zegen, een levensdoel, grootste bevrijding ….

Plotseling kunnen al onze zintuigen ontwaken op 1000%. Je zou dingen kunnen zien, voelen en ervaren waar je je nog nooit eerder gewaar van bent geweest. Je extase zou kunnen verschuiven naar een hoger niveau. Intensiteit van leven in zo?n staat kan toenemen tot een punt waarop het je beangstigd. Wees voorbereidt, wees gewaar, observeer en accepteer …

…of nog beter sta jezelf toe te zijn. Te zijn wie je werkelijk bent. Herken God/Godin van binnen, voel het en wordt er een mee. Leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Je bent niet alleen.

Ad 11: Reis om de Zintuigen te Ontwaken.
Luister naar de zachte fluisteringen van je eigen lichaam. Shhhh…..

Wanneer we onze zintuigen volledig ervaren, treden we het hart binnen, in de liefde voor het bestaan. En in plaats van te denken over de wereld en de wereld te analyseren, houden we ervan, voelen we het, worden we er deel van. We ervaren zaligheid, extase en diepe vervulling die tot ons kan komen door onze zintuigen.

Om dit te beoefenen, doen we een ritueel die ieder zintuig op zijn beurt ontwaakt en staan we onszelf toe deze zaligheid in onze harten te absorberen. Dit is een heerlijke, zinnelijke en diepe meditatie die lichaam, hart en ziel raakt. Voor iedereen die de ervaring van hun zintuigen wil uitbreiden of het lichaam wil gebruiken als een poort naar het zelf. Bij elkaar gedaan is het een geweldige manier om te verbinden en dankbaarheid en meer liefde, sympathie te voelen voor je partner. Het brengt het kind in ons naar boven, een kind dat de volwassen liefdesspellen speelt…

Ad 12: "Magic of Tantric Massage" Introductie tot tantrische massage workshop


Deze workshop is zo samengesteld dat je kunt leren en voelen wat heilige aanraking is, zodat je helende energie van liefde kunt toelaten in jouw lichaam en leven. De kunst van het geven en ontvangen van tantrische massage eigen maken opent ons op vele niveaus:
– Het helpt om energie te herstellen
– Het leert ons heilige aanraking
– Het verhoogt ons bewustzijn van het lichaam
– Het is een introductie tot tantrische seks
– Het ontwikkelt onze potentie voor liefde

Het is niet mogelijk om alle voordelen van tantrische massage op te noemen, maar allereerst is het een ervaring van diepe innerlijke vreugde, zaligheid, reiniging, vrede en extase. Het is de ervaring van heel zijn. We zullen voornamelijk aandacht besteden aan de gevoelens in het lichaam en niet alleen aan de technieken. Allereerst willen we verzekeren dat de deelnemers aanraking zullen ervaren, dat ze zich openen voor ontvangen en geven op lichamelijk niveau, dat ze zich openen voor het voelen van het plezier van het zijn van een gever en ontvanger van een massage. We willen diep de niveaus van het voelen van plezier, zaligheid en stroming van de liefdesenergie binnengaan. We willen alle spanning uit onze lichamen bevrijden, de spanningen weg laten gaan om meer ruimte in het lichaam te maken, om in plaats van de blokkades ruimte te maken voor de stroming van levensenergie.

[Nederlandse vertaling beneden]

This Tantric Massage workshop in three parts, in three sundays is for couples and all people who are willing to work together

When:

Sunday 25.01.2015 15.30 till 19.30
Sunday 01.02.2015 15.30 till 19.30
Sunday 08.02.2015 15.30 till 19.30

Where:
Il Cielo Oostzaanstraat 46 Amsterdam
Price and booking:
120 E per person, 230 E per couple for whole course

45 E per person, per single workshop if there are free places

Amount of the free places at that moment is up to 6, so to make sure better to book quickly. After finishing the course, you may be honored with School of Tantra Movement Neo Tantric Massage Certificate.

Bring organic cocos oil and towel if you can.

A more detailed program will be presented to the participants of the event.

Don't hesitate to ask the questions  mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation. 

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/762376907185821

Neo Tantric Massage was the first massage introduced to the West with inherent tantric principles. It was in the 1960s that Kenneth Ray Stubbs first started to add massage of intimate parts of the body in his massage practice.

My other great inspirations have been Margo Anand and Marjanne Hurks.

Other important principles included in Neo Tantric Massage are:
– no goal
– awareness; being here and now
– using sexual energy and moving it upwards, transforming it instead of releasing it (and losing it, as would be the goal in erotic massage)
– the presence of love

The Neo Tantric Massage workshop is conducted in two parts, where the second part is differs according to gender.

1. First sunday: Intro – full body massage when we prepare the energy for the things to come…
2. Second sunday: Yoni massage
    Third sunday:  Lingam massage

Yoni and lingam massages are used in different ways in other types of tantric massage.
There many important reasons for massaging the genitals.
Thankful yoni and lingam massage you may explore much higher types of orgasm and ecstasy than typical peak orgasm, what you may compare as kindergarten to university 🙂

Beside being a great source of pleasure, yoni massage can be a great source of healing for woman. There are many points where past memories are stored, along with emotional pain, conditioning, prejudices, anxieties, fears, angers, etc. Most of them are highly connected to our sexuality.

Lingam massage, especially when done in the neo tantric way, gives men a great opportunity to learn, exercise and experience the receiving part of his being. This, together with bringing upward energy and ecstasy, can open his heart – something very much needed in today's world not only by men but by women (as well as for more beautiful lovemaking).

It's not commonly known that the yoni and lingam are the most reflexologically active zones in the human body. By stimulating its different parts we are bringing health to all
parts of the body.

This is why for me, one of the most important aspects of Neo Tantric Massage is to do it from the heart.

Belly

[Nederlandse vertaling]

Deze drie delen ( drie zondagen ) workkshop is voor koppels of mensen die bereid zijn om samen te werken.

Wanneer:
zondag 25.01.2015 15.30-19.30
zondag 01.02.2015 15.30-19.30
zondag 08.02.2015 15.30-19.30
Waar:
Il Cielo. Oostzaanstraat 46 Amsterdam

Prijs:
120 E per persoon, 230 E per paar.
45 E per persoon per een workshop
De prijs kan variëren afhankelijk van het aantal deelnemers, etc. Het aantal beschikbare plaatsen is op het moment 6, dus zorg er voor de zekerheid voor dat je snel boekt. Nadat u mag worden geëerd met de School Of Tantra Movement Neo Tantrische Massage Certificate.
Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen

Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen: https://www.facebook.com/events/762376907185821


Breng organische kokosolie en een handdoek als je kan.

Neo Tantrische Massage was de eerste massage die geïntroduceerd werd in het westen met tantrische principes erin. Het was in de jaren 60 dat Kenneth Ray Stubbs voor het eerst massage van intieme delen van het lichaam aan zijn massage praktijk toevoegde.

 

Mijn andere grote inspiraties zijn Margo Anand en Marjanne Hurks.

 

Andere belangrijke principes van Neo Tantrische Massage zijn:

– geen doel

– bewustzijn; hier en nu zijn

– seksuele energie gebruiken en het naar boven bewegen, het transformeren in plaats van het los te laten en kwijt te raken (zoals het doel zou zijn bij erotische massage)

 – de aanwezigheid van liefde

 

De Neo Tantrische Massage workshop is verdeeld in twee delen, waarbij het tweede deel verschilt per geslacht.

 

1. Eerste zondag: Intro – volledige lichaamsmassage wanneer we de energie voorbereiden voor de dingen die komen…

 

2. Tweede zondag: Yoni massage

    Derde zondag: Lingam massage

 

Yoni en lingam massages worden op andere manieren gebruikt bij andere soorten tantrische massage. Er zijn veel belangrijke redenen voor het masseren van de genitaliën.

Dankzij yoni en lingam massage kun je hogere soorten orgasme en extase onderzoeken dan het typische piekorgasme, wat je zou kunnen vergelijken als een crèche ten opzichte van een universiteit 🙂

 

Naast een grote bron van plezier, kan yoni massage de grootste bron van heling zijn voor vrouwen. Er zijn daar veel punten waar vroegere herinneringen opgeslagen liggen, tezamen met emotionele pijn, conditioneringen, vooroordelen, zorgen, angsten, boosheden, etc. De meeste daarvan zijn enorm verbonden met onze seksualiteit.

 

Lingam massage, vooral wanneer het op neo tantrische wijze gedaan wordt, geeft mannen een prachtige kans om te leren, te oefenen en het ontvangende deel van hun wezen te ervaren. Dit, tezamen met het naar boven brengen van energie en extase, kan het hart van de man openen – iets wat in de hedendaagse wereld heel erg nodig is, niet alleen voor mannen maar ook voor vrouwen en om mooi de liefde te bedrijven.

 

Het is niet algemeen bekend dat de yoni en lingam de meest reflexologische zones in het menselijk lichaam zijn. Door de verschillende delen ervan te stimuleren brengen we gezondheid naar alle delen van het lichaam.

 

Voor mij is een van de belangrijkste aspecten van Neo Tantrische Massage om het vanuit het hart te doen.


[NEDERLANDS Vertaling beneden]

Workshop for couples or people who are willing to work together

When:
~ in Sunday
25.01.15, 20.30 ~ 23.30
Where:
WGterreinKetelhuisplein 41 Amsterdam
Price:
25 Euro per person, 45 per couple, 10 times card only 200 E
Don't hesitate to ask the questions mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation.

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/1542559632678538/?source=1&sid_create=3307037524

Do you know the tantric way of communicating? Do you know your and your partner’s ‘love language’? Do you know that when bodies are talking to each other they can easier find solutions, even in the areas of our life where there weren’t any? Do you know body intelligence? Do you use it ? Do you know that we often ‘talk’ via emotions? Do you know that we often do not understand each other because we talk in different love languages and we’re not even aware of it ?

Can you imagine how much you could improve your life and your relationship if you knew the answers to these questions?

In this workshop we will explore the answers to those and other questions. We will do exercises in tantric and body communication. We will do things to find out what your and your partner’s love languages are, and then exercise using them.

Your life could become more understandable than ever before!

 

As always, just a few things that everyone should learn but unfortunately very few do :/

Heart-Love-Sky-Hands-Silhouette__1920x1200

NEDERLANDS

Workshop voor koppels of mensen die bereid zijn om samen te werken.

Wanneer:
~ op zondag 25.01.15, 20.30 ~ 23.30
Waar:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam
Prijs:
25 Euro per persoon, 45 per stel, 10 workshops maar 200 E

Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen

Hier kun je kijken voor updates, delen en 
je vrienden uitnodigen:
https://www.facebook.com/events/1542559632678538/?source=1&sid_create=3307037524


Communicatie van Liefde

Nieuwe workshop in de School Of Tantra Movement

Ken je de tantrische manier van communiceren? Ken je jouw en jouw partners ‘liefdestaal’? Weet je dat wanneer lichamen met elkaar aan het praten zijn ze makkelijker oplossingen kunnen vinden, zelfs in de gebieden van ons leven waar er geen waren? Ken je lichaamsintelligentie? Maak je er gebruik van? Weet je dat we vaak ‘praten’ via emoties? Weet je dat we elkaar vaak niet begrijpen omdat we in verschillende liefdestalen praten en we ons er niet eens van bewust zijn?

Kun je je voorstellen hoe zeer je jouw leven en jouw relatie zou kunnen verbeteren als je de antwoorden kende op deze vragen?

Tijdens deze workshop zullen we de antwoorden op deze en andere vragen onderzoeken. We zullen oefeningen in tantrische en lichaamscommunicatie doen. We zullen dingen doen om erachter te komen wat jouw en jouw partners liefdestalen zijn, en dan oefenen ze te gebruiken.

Jouw leven kan begrijpelijker worden dan ooit tevoren!

Als altijd, slechts enkele dingen die iedereen zou moeten leren maar helaas slechts weinigen doen :/

[English translation below:]

Prive sessies voor alleenstaanden en paren.

Ik, Michal, kan je ook alleen ontmoeten of met een partner in een prive, individuele sessie en workshop … Ik kan samen met jou (en je partner) tijd doorbrengen met volledige aandacht. Ik zal deze tijd gebruiken om je onderbewuste te helen en te reinigen, om je bewustzijn te verruimen, zodat je meer gelukzaligheid, vreugde, plezier en liefde in je leven kan ervaren. Alles van dit op een materieel, energetisch en spiritueel niveau.

Wat kan je van een sessie verwachten ?

Ik deel mijn persoonlijke en individuele ervaring. Terwijl ik mijn eigen en jouw grenzen respecteer, hou ik ook voor ogen dat het werkelijke proces begint buiten het vertrouwde gebied.

Om die reden wil ik je gestructureerd aanmoedigen om je veilige beperkingen achter je te laten en het avontuur van je leven te ontmoeten. Tegelijkertijd wil ik je ook aanmoedigen om duidelijke grenzen te stellen en ‘nee’ te zeggen als je dat werkelijk voelt op dat moment. Als je nog niet bereidt bent om te veranderen, dan zal ik werken aan die bereidheid.

Suggesties voor stellen:

– Ontwikkeling van je intimiteit in relaties
– Verkennen van de synergy in meditatie en in de vertaling van sexuele energie
– Rollen en projectie in relatie (bijvoorbeeld: vader – dochter, zoon – moeder) en deze te transformeren boven het persoonlijke uit
– Vrijheid van het geforceert klaarkomen

Voor alleenstaanden:

– Hoe wordt je een groot liefhebber
– Het loslaten van onderbewuste patronen, wat zijn je conditioneringen in het zoeken naar een Partner
– Uitbreiding en cultivering van je sexuele energie
– Energie balans op alle nivuea’s
– Opdrachten en doelen in je leven – hoe je eigen levenspad te volgen

De prijs is 50 Euro per uur.

Ik gebruik methodes zoals:

– Tantrische en Taoist technieken en transformatie
– Spelletjes, plezier, dans en beweging
– Visualisaties, meditaties en ontspannings oefeningen
– Gebed en affirmaties

– Massage

– Open communicatie

Prive workshops voor je relaties

Het is ook mogelijk voor mij om naar je huis te komen voor een intensieve 2 daagse tantra workshop. Dit voorstel is voor paren/stellen die aan hetvolgende willen werken:

– gewoon om elkaar te leren kennen
– als je een intieme relatie wilt ontwikkelen
– als je je wilt openen voor de behoeften van je partner
– voor het oplossen van je blokkades

– als jullie op zoek zijn naar manieren om elkaar te helen, maar ook als je uitkijkt naar meer begrip en harmonie in de warme omarming van je geliefde
– voor langdurige relaties om opnieuw de zintuigen te ontwaken en zodoende nieuwe energie en inspiratie in je leven te brengen
– als je de transcendente natuur van een partner relatie wilt herkennen
– voor diegene die de energie in partnershap willen ontwikkelen
– voor degene die kosmische eenheid willen bereiken
– voor degene die de essentie van liefde willen delen met de wereld

Het is mogelijk om deze workshop te geven in de locatie waar je je thuis voelt en waar ik ook mag werken aan de energie van de ruimte.

Ik kan door geheel Nederland reizen, zowel als het reizen naar andere landen.
Neem contact met me op ofwel door te bellen dan wel door het sturen van een e-mail om de details te bespreken.

Ik werk ook met een individuele aanpak van jouw behoeften in aansluiting met de aard van de situatie en energie. Voel je vrij om mijn andere
activiteiten te bekijken, wat ik doe en mij een voorstel te doen over wat je graag wilt dat ik aan zo’n prive sessie toevoeg.

Aarzel niet en stel de vraag mgriks@gmail.com ,
Namaste

Michal Marek Griks – Tantrik, Kundalini yoga leraar
http://tantramovement.blogspot.nl

[English translation]

Private sessions and workshops

Private sessions for singels and couples.

I, Michal,I can meet you alone or with your partner on private, individual sessions and workshops… I can spend together time with total attention for you (and your partner). I will use this time to heal, to purify the subconsciousness, to expand the consciousness, to make you experiencing more bliss, joy, pleasure and love in your life. All of that on material, energetic and spiritual level.

What can you expect at the session.

I share my personal and individual experience. While I respect my and your boundaries, I´m also keeping in mind that real progress begins outside of the comfort zone. That’s why I will systematically encourage you to leave secure limitations and meet the adventures of your life. But in the same time, I will also encourage you to establish clear boundaries and say “no” when you really feel that way at that moment.If you’re not ready to change, I will work on that readiness


Suggestions for couples:
Developing intimacy in relationships
Exploring synergy effect in meditation and in the transformation of sexual energy
Roles and projections in relation ( for example: father – daughter, son – mother ) and transforming them beyond personal level
Freedom from coercion of the ejaculatory

For singles :

How to become a great lover
The release of subconscious patterns what are conditioning while you search the Partner
Expanding and cultivating sexual energy
Energy balance on all levels
Tasks and goals in life – How to follow its own path of life.

The price is 50 Euro per hour.

I use methods such as :
Tantric and Taoist techniques for transformation
Games, fun, dance and movement
Visualisations , meditations and relaxations
Prayers and affirmations
Massage and healing touch
Open communication

Private workshops for your relationship

It is also possible for me to come to your home for an intensive 2 days tantric workshop. This our proposal is addressed to couples who:
– just get to know each other
– they want to develop an intimate relationship
– they would like to open up to the needs of the partner.
– They want to dissolve the barriers,

– who are looking for way to heal themselves but also looking for understanding and harmony in the warm arms of the lover
– for long time relationships, who would like again awake the senses, who would like to bring new energy and inspiration to their life
– who want to recognise the transcendent nature of partner relationship
– who want to progress together,
– who would like to develop energy of partnership
– who would like to achieve cosmic union
– who would share the essence of love with the world.

Its possible to give the workshops also in your places , where you may feel home and I may also work on energy of the space.I could travel in whole Netherlands but also in other countries. Contact me by phone or email to discuss the details.

I always work with individual approach to your needs and to the particularity of the situation and energy. Feel free to check my other activities, what I do and suggest me including them in your private session

Don’t hesitate to ask the questions mgriks@gmail.com ,

Namaste
Michal Marek Griks – Tantrik, Kundalini yoga teacher
http://tantramovement.blogspot.nl

24th january we will begin again with new course for all. Also there are new workshops are coming. Keep your eyes open 😉


Workshops for all
~ once a week in Saturdays 20.30- 23.30

7.2.15 ( thankfullness event )
, 14.3.15, 28.3.15, 4.4.15, 11.4.15, 25.4.15, 2.5.15, 16.5.15, 30.5.15, 6.6.15, 13.6.15

Couples workshop 20.30- 23.30 sundays 20.30 23.30
11.1.15, 25.1.15, 1.2.15,  8.2.15, 15.3.15,  29.3.15,  5.4.15, 12.4.15, 26.4.15, 3.5.15, 17.5.15, 31.5.15, 7.6.15, 14.6.15

Massage 15.00~30 – 19.30  Sundays
 8.2.15, 15.3.15 ( to be confirmed ),  29.3.15,  5.4.15, 12.4.15, 26.4.15, 3.5.15, 17.5.15, 31.5.15, 7.6.15, 14.6.15

4.4.15 saturday – Tantra Full Moon Festival. 2nd edition

http://2.bp.blogspot.com/-T8QfcGELI1A/U4hkl78VmhI/AAAAAAAABQQ/f5HzKE8sYc8/s1600/tantraschoolmovementpink.jpg

[NEDERLANDS Vertaling beneden]

Workshop for couples or people who are willing to work together

When:
~ in Sunday
11.01.15, 20.30 ~ 23.30
Where:
WGterreinKetelhuisplein 41 Amsterdam
Price:
25 Euro per person, 45 per couple, 10 times card only 200 E
Don't hesitate to ask the questions mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation.

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/452335161582224/

At this workshop:
You may establish an intimate relationship with yourself .
You may enrich and raise to the higher levels relationship with your partner.
You may attract into your life partner and lover of your dreams.
You may heal the wounds from your sexual life and those passed to you from generations to generations.

At this workshop we would go for a journey to the past to heal our memories mainly connected to our sexuality. We live in the society where very often sex is considered as something bad, dirty, what develop in us guild and shame in us. We going to heal our wounds in intention to bring sacredness and pride to not only to genital parts of our bodies but to whole concept of sex in our life. We going to free ourselves from stereotypes what are stopping our love.

According to tantra human sexuality is located in the centre of spirituality. Over the millennia, was pushed only to have role of procreating. The wider truth was available only to a few. At the present time the consciousness of humanity is mature enough that the truth of the sacred sexuality is revealed to all.
The consciousness of humanity at the present moment goes beyond the circle of material activities and experiences. It rises together with the energy of the Earth. Old Masters now revealing ancient mysteries , which before often were available only for the elites. Using those secrets could be solution for all sort of crisis what the humanity and individual people are facing nowadays.
On the other hand, we have at the present time wide available pornography , which massively distorts the image of human sexuality . On large scale , we are bombarded with sexuality ragged of beauty, holiness , power, and intimacy….

At the workshop you would have chance to deeply answer to yourself for the questions below:
How sacred sexuality is different from the usual sexuality ?
How can I have access to sacred sexuality in my life?
In what way, based on sacred sexuality I can shape reactions with myself , with a partner , with other people, with nature and whole universe ?
These and other questions will not get ready answers , but in a series of our workshops we offer opportunity to experience the methods which can help you to expand your consciousness in the field of sacred sexuality.

On that workshop we will focus on the dissolution of the concepts and blockades, what had accumulated around the topic of sexuality. We will recognise patterns , which we toked over from family, from school ,society, Hollywood movies etc. To recognise the sacred sexuality, we will unfold veil of ignorance.
To achieve that we will use :
movement
meditation
touch, massage
breath
play

communication

NEDERLANDS

Workshop voor koppels of mensen die bereid zijn om samen te werken.

Wanneer:
~ op zondag 11.01.15, 20.30 ~ 23.30
Waar:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam
Prijs:
25 Euro per persoon, 45 per stel, 10 workshops maar 200 E

Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen

Hier kun je kijken voor updates, delen en 
je vrienden uitnodigen:
https://www.facebook.com/events/452335161582224/

In deze workshop:

Je mag een intieme relatie met jezelf opbouwen.
Je mag verrijking vinden in een relatie op een hoger niveau met je partner.
Je mag de levenspartner en liefde van jou dromen aantrekken.
Je mag de wonden helen van je seksuele leven en van de levens die aan jou zijn doorgegeven van generatie op generatie.

In deze workshop maken we een reis in het verleden, waarbij we onze herinneringen gaan helen die aan onze seksualiteit gekoppeld zijn. We leven in een maatschappij waarin seks vaak wordt beschouwd als iets vies of slechts, waardoor we een schuldgevoel en schaamte in onszelf ontwikkelen. We gaan onze wonden helen met de intentie om goddelijkheid en trots terug te brengen, niet alleen in onze genitalieen, naar het gehele concept of seks in ons leven. We gaan onszelf bevrijden van alle stereotypen die onze liefde tegenhouden.
Volgens tantra ligt de menselijke seksualiteit in het centrum van spiritualiteit. Gedurende de afgelopen millennia lag onze focus op voortplanting. De hele waarheid was alleen beschikbaar voor enkelen van ons. Momenteel is onze menselijke staat van bewustzijn volwassen genoeg waardoor de waarheid van goddelijke seksualiteit toegankelijk is geworden voor ons allemaal.
Ons bewustzijnsniveau gaat in het huidige moment voorbij aan de cirkel van materialistische activiteiten en ervaringen, deze groeit samen met de energie van de aarde. Oude meesters openbaren oude mysteries, die voorheen alleen beschikbaar waren voor de elite. Gebruik maken van deze verborgen kennis zou een oplossing kunnen zijn voor vele problemen die we zowel als mensheid als individu tegenwoordig tegen het lijf lopen. Aan de andere kant hebben we op dit moment een breeds scala aan pornography beschikbaar, die massaal een vertekend beeld geeft van menselijke seksualiteit. Op een brede schaal worden we plat gegooid met seksualiteit die is ontdaan van schoonheid, heiligheid, kracht en intimiteit….

Bij de workshop krijg je de kans om diepgaand antwoord aan jezelf te geven op de volgende vragen:
– Wat is het verschil tussen heilige liefde en gewone seksualiteit?
– Hoe kan ik toegang krijgen tot heilige seksualiteit in mijn leven?
– Op welke manier, gebaseerd op heilige seksualiteit, kan ik vormgeven aan mijn reactie ten opzichte van mezelf, met een partner, met andere mensen, met de natuur en het gehele universum?

Deze vragen zullen geen keurig voorverpakte antwoorden opleveren, echter in een serie workshops bieden we de mogelijkheid om de methoden te ervaren die je kunnen helpen met het uitbreiden van je bewustzijn binnen het veld van heilige seksualiteit.

Tijdens de workshop zullen we de focus leggen op het opheffen van concepten en blokkades die zich hebben opgestapeld rondom het onderwerp seksualiteit. We gaan patronen herkennen die we hebben overgenomen van familie, school, de maatschappij, Hollywood films etc. Om heilige seksualiteit te herkennen, zullen we onze onwetendheid langzaam opheffen.

Om dit te bereiken zullen we de volgende methode gebruiken:
– Beweging
– Meditatie
– Aanraking en massage
– Ademhaling
– Spelen
– Communicatie

[Nederlandse vertaling beneden]

 

When:
~ in Saturday
10.01.15, 20.30 ~ 23.30 

Where:
WGterreinKetelhuisplein 41 Amsterdam

Price:
25 Euro per person, 45 per couple, 10 times card only 200 E
Don't hesitate to ask the questions mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation.

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/414300702052894

We invite You to create the space for expanding consciousness.
you going to find out:
What is consciousness ? How to get ready to open yourself for full consciousness ?
How in the conscious way dissolve blockages and open yourself for a flow of energy of Love?
How in daily life we could develop and cultivate our inner consciousness?
Expanding consciousness that's one of the main purpose of tantra. At this workshop we going to awake, discover, explore and expand, consciousness of here and now, consciousness of female and male energy, consciousness of the witness, consciousness of energy… This workshop may open your eyes, hart and mind in the way that you 
would never be the same

For this workshop we may choose the excercises from those below:
1 Kundalini OSHO dynamic mediatation finished with guided relaxation ( short version )
2 Opening the hands by inteligence of the body
3 Feeling hands
4 Cleansing Auras
5 Wave massage
6 Recognizing the inner man and inner wioman mediatation
7 Breathing – Slow and Strow
8 Balancing energies in spoon position

[Nederlandse vertaling]

Verruiming van Bewustzijn
We nodigen je uit om de ruimte te creeren om bewustzijn te verruimen. Je zult ontdekken:

Wat bewustzijn is? Hoe ervoor klaar te zijn om je te openen voor volledig bewustzijn ? Hoe op bewuste wijze de blokkades op te lossen en jezelf te openen voor de stroom van de energie van Liefde? Hoe we in het dagelijkse leven ons innerlijke bewustzijn kunnen ontwikkelen en cultiveren ?

Het verruimen van bewustzijn is een van de hoofddoelen van tantra. In deze workshop gaan we het bewustzijn van het ?Hier en Nu? ontwaken, ontdekken, verkennen en verruimen.

Bewustzijn van vrouwelijke zowel als mannelijke energie, bewustzijn van de getuige (observator), bewustzijn en energie.

Deze workshop kan je ogen, hart en geest openen op een manier waarbij je nooit meer hetzelfde bent.

In deze workshop zouden we uit de volgende oefeningen kunnen kiezen:

1. Kundalini OSHO dynamische meditatie, gevolgd door een geleidde ontspanning (korte versie)
2. De handen te openen door de intelligentie van het lichaam
3. Handen te voelen
4. Het reinigen van Auras
5. Golf massage
6. Het herkennen van de innerlijke man en innerlijke vrouw meditatie
7. Ademen – langzaam en sterk
8. Uitbalanceren van energien in de lepel positie

Wanneer:
~ op zaterdag 10.01.15  20.30 ~ 23.30
Waar:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam
Prijs:
25 Euro per persoon, 45 per stel, 10 workshops maar 200 E
Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen
Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen: https://www.facebook.com/events/414300702052894

Michal Marek Griks
http://tantramovement.blogspot.nl

Hello lovely people <3
As every year I`m sending you this. Every year bigger and improved. Enjoy and get inspired <3

 
 

In the new year 2015
We wish you all:
Happiness, Peace, Love and Freedom

We wish you, that you would fulfil your good dreams .
We
wish you, that you will do everything to realise those dreams.
That you will never give up in the fight for them.
That you would always seek, that they will became truth.
If you will, we believe, that  you would achieve a beautiful victory.

You would win yourselves.
The biggest changes are beginning from the single being.
Changing ourselves
The longest way starts with the first step.
That's what we wish you.
Changing your own universes for better.
After would be easier.
And mostly we wish you a lot of Love.
Because Love is the most beautiful thing in the universe

The biggest power, what would conquer all
We wish you, that you would realise that.
That you would use it and you would learn about it,
You would love and you would be loved.
Start with yourself, then beloved, family, friends
Don't stop here 
Let the Love spread and develop,
Love your neighbours and other people
And not only people,
Love animals and all living beings

Love our planet and take care for her
It's your home. Your health depends from it.

We wish you, that together we would change climate for better.
We wish you, that all people and animals would be free from cruelty,
deportation, prejudices, exploitation and all other bad things.

We wish you successful actions
We wish you life satisfaction

Everything is interconnected.
As more you love, as
more you are  loved.
As more you give, as more you get.
We wish you to realise that.
We wish you, that you will study most important thing

The Love, source of Life…
There are many things you can learn, what you would have benefit from
Tantra, sexual tao, others
Ancient teachings secret and sacred.
Now they are open for all, not just for the elites
Don't miss this chance and privilege.

We wish to you to learn how to Love

We wish that Love and tantra would become again the main subjects in human education.

We wish that our sexuality and love would become the same important, valued and respected, as our spirituality and intelligence
We wish you, that you would learn, experience tantra so good, that would give you not only a lot of pleasure on the highest level but also …
We wish, that your relationship, thankful tantra, would manage to keep the honey moon through whole its life.

We wish you, that healing power of tantra, would heal your deepest wounds… and the wounds of society…

… that the patriarchy would fall and the woman would be liberated and healed, that the manhood would become healthy again too
We wish you the time of partnerchiat in which male and female would be still different but equal and free, maybe like never before. As inside, as outside.

We wish you all and ourselves that LOVE WOULD CONQUER ALL !
 
And some extra selection copied, pasted and edited from happy new year wishes of Reny Dariya Yudelevitz

We wish, that you may reflect on all different experiences through which life has revealed its beauty to you in this year.
We wish you, that you may let go of anything that doesn't serve you anymore
We wish you to take with you all the wisdom and tools, that you gained from your experiences, that they will provide you with clear, positive intentions to the next level in 2015.

We wish you, that the past stays in the past and that you walk through the new door
With straight back; proud of who you are,
With firm steps; with courages to take lifes adventure,
With spread wings, acknowledging and showing your highest potential
With readiness to fly towards life.
With lifted head, pointed towards your clear deeper purpose, trusting life to show you your direction.
With an open heart, overflowing with love; recognising the beauty in everything, inside and outside, transforming all fears into trust.
And with a complete army of love soldiers, who are surrounding you, who are empowering you in feeling and living your truths, who are encouraging you in keeping true to your inner voice, and who would guide you on your sacred journey.

And that you would bravely look in to your eyes, in the many, many mirrors surrounding you and you would say out loud:

I am the creator of my life
I manifest truth through love
I am true to my truth
I am beautiful
I am powerful
I am truth
I am whole
I am one
I am that I am
I am

I love myself
I feel I can walk through the door between 2014 and 2015 with trust and love for life and I wish to all my brothers and sisters the same!

… and we wish that School of Tantra Movement would grow in our hearts, souls, minds, relationship, worlds…

Love and Light
Michal Marek Griks
http://tantramovement.blogspot.nl

https://www.facebook.com/pages/Tantra-Movement/
http://aktywnatantra.blogspot.com
http://www.youtube.com/user/spiritofsquatters
http://ourmediaindymedia.blogspot.com/

https://www.facebook.com/mgriks
mgriks@gmail.com

View this email in your browser