[Nederlandse vertaling beneden]

This workshop is for couples and all people who are willing to work together

When:

~ in Sunday 28.12.14, 15.30 ~ 19.30 
Where:
Il Cielo Oostzaanstraat 46 Amsterdam
Price and booking:
45 E per person, 85 E per couple. If you pay up front for whole course its only 320 E per person, 620  E per couple

Don't hesitate to ask the questions  mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation. 

You may check updates and invite your friends here:https://www.facebook.com/events/423167474502878/

In this workshop we will share with you the magic essence of Tantra. We will demonstrate different ways of breathing together, including the way we breathe in Tantra Kriya Yoga, Kashmiric Massage and the Maithuna ritual. 

We will do these breathing techniques in the most tantric position: Shiva Shakti, (also called Open Lotus or Yab Yum), in which the partners' bodies are fully connected on all levels (chakras). 

This close connection harmonizes our energies and it will become even more wonderful through breathing together. By doing so, we will awake in us the energy of different elements and different chakras: earth, water, fire, air, ether… and again earth, water… 

Instead of losing sexual energy downwards we will bring it to higher parts of ourselves: to the heart, we become more loving; to the throat, we become more communicative, while raising the energy as far as the head will enable us to become more creative and spiritual. 

Through this exercise we will also balance our male and female energies, not only in ourselves but also in our relationship. We will create great union between partners and also with nature and the whole universe. 

Join us to transform those words into the real experience! This is wisdom you can use not just in your massage or love making but in your entire life.

Tantric Couple

[Nederlandse vertaling]


Ademhalen in Shiva Shakti houding

Deze workshop is voor mensen die bereid zijn om samen te werken.

Wanneer:
Zondag 28.12.14, 15.30 ~ 19.30

Waar:
Il Cielo. Oostzaanstraat 46 Amsterdam

Prijs:
45 Euro per persoon, 85 per stel, de gehele cursus 320 E of 620 E per stel
Deze workshop maakt deel uit van de Tantrische Massage cursus, die uit 8 workshops bestaat. Lees hier meer over de hele cursus http://tantramovement.blogspot.nl/2014/11/tantra-massage-course.html De prijs kan variëren afhankelijk van het aantal deelnemers, etc. Het aantal beschikbare plaatsen is op het moment 6, dus zorg er voor de zekerheid voor dat je snel boekt. 
Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen

In deze workshop delen we de magische essentie van Tantra met jou. We demonstreren verschillende manieren om samen adem te halen, inclusief de manieren waarop we ademhalen in de Tanra Kriya Yoga, Kashmiric Massage en het Maithuna ritueel. 

We doen deze ademhalings oefeningen in de meest tantrische positie: Shiva Shakti, (ookwel Open Lotus of Yab Yum genoemd), waarin het lichaam van de partners volledig in contact staan op alle nivueas (Chakras).

Deze intieme verbinding harmoniseert onze energieen en deze worden nog mooier als we samen ademhalen. Door dit te doen, nemen we de energie van verschillende elementen in ons op en van de verschillende chakras: aarde, water, vuur, lucht, ether….. en nogmaals aarde, water…..

In plaats van seksuele energie beneden te verliezen brengen we deze naar hogere delen van onszelf: naar het heart, we worden liefdevoller; naar de keel, we worden communicatiever, en als we de energie omhoog brengen naar ons hoofd zijn we instaat om meer creatief en spiritueel te worden. 

Door deze oefening balanceren we ook onze mannelijke en vrouwelijke energie, niet alleen binnen in onszelf, ook binnen onze relatie. We creeeren eenheid tussen partners en eveneens met de natuur en het gehele universum. 

Verbind je samen met ons om deze worden om te zetten in een echte ervaring. Deze wijsheid kan je niet alleen gebruiken tijdens massages of het bedrijven van de liefde, ook in je gehele leven.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.