[Nederlandse vertaling beneden]


When:
in Sunday 07.06.2015, 9.00 ~ 13.00

Where:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam

Price:
10 Euro per person, 18 per couple, 10 times card only 85 E
Don't hesitate to ask the questions mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation.

You may check updates and invite your friends also here: https://www.facebook.com/events/1065147146848119/

Recently many people told me that they´re missing the place where they can meet in more loving circumstances than usual.
So here we are:
Connecting Sundays:
The space and time to share love at the deeper level. Mainly through cuddling, hugging eye gazing, tantric communicating, ecstatic dancing without speaking etc…
We though that our new leaflet is fitting perfectly in to the idea ( as other way around ) That´s why we present it below as well – it may change your life even if you would not attend to the events 🙂
  Everyone may freely chose what will connect us. We, trainers would be around to support you and give you nice tips but realise that this is not a workshop. It´s also not a party but may have elements of both. Intention is that we all would be creators of that space, time, events and energy. Lets see where the love would lead us 🙂

This time we will share some exercises that are among the most popular used at the tantric workshops ( We use them at our new events: Connecting Sundays ):
Gazing eyes: Look in to each others eyes with as much sympathy, nice energy and love as feels comfortable for both of you. By doing so, we are making a soul connection.
Melting hug ( the opposite of a ¨Donald Duck¨ hug ) is when we are fully connected along the whole length of our bodies. This creates a deep body connection.
Both exercises, when they´re done for longer than 30 seconds, can promote an opening magic in us. Energy is balancing, ¨happy¨ hormones start working for us, so the healing is happening as well.
Tantric communication: one person is only talking, the other person is only listening, then we switch roles. The talking person is talking from the heart, meaning they just say whatever comes to mind. You don´t have to think about the consequences, or what the other person might think about you, etc. Just speak whatever comes up.
The listening person is only listening. The intention is not to respond but to understand and be fully attentive. You choose the subjects, and take equal time for both of you ( I would suggest 2-7 minutes ).
By applying these methods in your life, you may much better solve issues than by arguing. You may get to know not only the partner better, but yourself as well.
Just do it !

This time this workshop is a part of Tantric Empowering days, what include also Tantric festival and day full of workshops. Check the details and updates on our page

[NEDERLANDS Vertaling]

Wanneer:
Op zondag 07.06.2015, 9.00 ~ 13.00
Waar:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam

Prijs:
10 Euro per persoon, 18 per stel
Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen

Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen: https://www.facebook.com/events/1065147146848119/

De laatste tijd hebben veel mensen me verteld dat ze de plaats missen waar ze elkaar kunnen ontmoeten in liefdevollere omstandigheden dan gebruikelijk.

Dus hier zijn we:

Verbindingszondagen:

De ruimte en tijd om liefde te delen op het diepere niveau. Voornamelijk door knuffelen, omhelzen, elkaar in de ogen staren, tantrische communicatie, extatische dans zonder te praten etc…

We dachten dat onze nieuwe folder perfect bij dit idee past (als andere manier). Dat is waarom we het beneden ook presenteren – het kan je leven veranderen zelfs als je niet bij de evenementen aanwezig bent 🙂

Iedereen mag vrij kiezen wat ons zal verbinden. Wij, trainers, zullen er zijn om jullie te steunen en leuke tips te geven maar realiseer je dat dit geen workshop is. Het is ook geen feest maar kan elementen van beide hebben. De intentie is dat we allemaal scheppers zijn van de ruimte, tijd, evenementen en energie. Laten we zien waar de liefde ons zal leiden 🙂

Het doel van onze folders is iets meer dan alleen over onze evenementen te verkondigen. Dat is waarom we aan de inhoud ook wat van de meest efficiënte adviezen toevoegen, waardoor je zelfs als je niet onze evenementen bijwoont nog levensveranderende voordelen kunt hebben alleen door het doen, uitproberen van oefeningen die we hier voorstellen.

Deze keer delen we wat oefeningen die tot de meest populair gebruikte oefeningen bij tantrische workshops behoren. (Wij gebruiken ze bij onze nieuwe evenementen: Verbindingszondagen.)

Starende ogen: Kijk elkaar in de ogen met zo veel sympathie, vriendelijke energie en liefde als comfortabel voelt voor jullie beiden. Op die manier maken we de zielsverbinding.

Versmeltingsknuffel (tegenovergestelde van "donald duck" knuffel) is wat gebeurt wanneer we volledig verbonden zijn over de gehele lengte van onze lichamen. Op die manier maak je diepe lichaamsverbinding.

Beide bovenstaande oefeningen openen magie in ons wanneer ze langer dan 30 seconden gedaan worden. Energie balanceert, "gelukkige" hormonen beginnen voor ons te werken, dus de heling vindt ook plaats.

Tantrische communicatie: Slechts één persoon is aan het praten, de andere persoon is alleen aan het luisteren, daarna wisselen we natuurlijk de rollen. De pratende persoon praat vanuit het hart. Dit betekent dat je gewoon zegt wat er maar naar je mond komt. Je hoeft niet na te denken over de gevolgen, over wat de andere persoon van je zal denken etc. etc. … Spreek gewoon uit wat er opkomt.

De luisterende persoon is alleen aan het luisteren. De intentie is niet te reageren maar te begrijpen en volledig aanwezig te zijn. Je kiest de onderwerpen en krijgt beiden evenveel tijd om te praten (Ik zou voorstellen tussen 2 en 7 minuten).

Door deze methoden toe te passen in je leven kun je problemen veel beter helpen oplossen dan door te redetwisten. Je kunt niet alleen de partner veel beter leren kennen maar ook jezelf.

Doe het gewoon!

Deze keer deze workshop is een onderdeel van de tantrische bekrachtigingsdagen, die ook worden opgevolgd door Volle maan festival en de workshops hele dag. Controleer de details en updates op onze pagina

Michal Marek Griks
http://tantramovement.blogspot.nl/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.