[Nederlandse vertaling beneden]

This Tantric Massage workshop is for all people who are willing to work together

When:

~ in Sunday 07.06.2015, 15.30 ~ 19.30
Where:
Il Cielo Oostzaanstraat 46 Amsterdam
Price and booking:
45 E per person, 85 E per couple. Amount of the free places at that moment is up to 6, so to make sure better to book quickly. 

Don't hesitate to ask the questions  mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation. 

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/1570717393192355/

De-armouring:

What we are going to experience during this workshop is a massage, where by your partner pressing particular points you are brought to your limits of pain and then stay there. In this way we are getting rid of our emotional pain, our energetic pain, what we have been carrying sometimes all our life.

 

From our upbringing, society, parents, teachers, religion, through life we created protection – Armour – which was supposed to save us from the things that may hurt us. There's nothing bad in having that armour, but unfortunately we have it all the time.

 

For example, some of us are still ashamed to be naked during lovemaking, or to express our passion or even our voice. We are holding back our behaviours, our emotions in the areas of life where it would be most appropriate to use them.

 

The process of 'de-armouring' can give us back the freedom of using or not using our armour, to use our protection when we when we want to. As with all tantric healings, it may heal us from emotional pain, liberate us from conditioning, and from bad past memories mainly connected to our sexuality, etc.

 

"I felt so light after, like on some LSD or ayahuasca trip, only this time I had everything under control because I felt being here and now like never before. I could feel much stronger all my senses but also energies around me, what before I was not even aware that they exist. It was painful to my limits, but it gave me sense of liberation and expanding my consciousness. I feel much more myself and free now. Amazing. – Salin ¨

This time this workshop is a part of Tantric Empowering days, what include also Tantric festival and day full of workshops. Check the details and updates on our page

[Nederlandse vertaling]

Workshop voor mensen die bereid zijn om samen te werken.

Wanneer:
Zondag 07.06.2015, 15.30 ~ 19.30

Waar:
Il Cielo. Oostzaanstraat 46 Amsterdam

Prijs:
45 Euro per persoon, 85 per stel, de gehele cursus 320 E of 620 E per stel

Het aantal beschikbare plaatsen is op het moment 6, dus zorg er voor de zekerheid voor dat je snel boekt.
Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen

Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen: https://www.facebook.com/events/1570717393192355/

Breng organische kokosolie en een handdoek als je kan.

De-armouring:

Wat we gaan ervaren tijdens deze workshop is een massage, waarbij je doordat je partner bepaalde punten indrukt tot je pijngrenzen wordt gebracht en dan daar blijft. Op deze manier komen we af van onze emotionele pijn, onze energetische pijn, die we soms ons hele leven hebben gedragen.

Door onze opvoeding, maatschappij, ouders, leraren, religie, door het leven hebben we bescherming –Schild – gecreëerd die bedoeld was om ons te beschermen tegen de dingen die ons pijn kunnen doen. Er is niets mis mee om dat schild te hebben, maar helaas hebben we het de hele tijd.

Bijvoorbeeld, sommigen van ons zijn nog steeds beschaamd om naakt te zijn tijdens het vrijen, of om onze passie of zelfs onze stem te uiten. We houden onze gedragingen, onze emoties terug in de levensgebieden waar het meest passend zou zijn om ze te gebruiken.

Het proces van 'de-armouring' kan ons de vrijheid terug geven van het gebruiken of niet gebruiken van ons schild, om bescherming te gebruiken wanneer we dat willen. Zoals met alle tantrische genezingen, kan het ons genezen van emotionele pijn, ons bevrijden van conditioneringen, en van slechte vroegere herinneringen die voornamelijk verbonden zijn met onze seksualiteit, etc.

"Ik voelde me zo licht daarna, alsof ik op een LSD of ayahuasca trip was, alleen deze keer had ik alles onder controle omdat ik me in het hier en nu voelde als nooit tevoren. Ik kon veel sterker al mijn zintuigen voelden maar ook energieën om me heen, waar ik me eerder niet eens van bewust was dat ze bestonden. Het was pijnlijk voor mijn grenzen, maar het gaf me een gevoel van bevrijding en uitbreiding van mijn bewustzijn. Ik voel me veel meer mijzelf en vrij nu. Geweldig. – Salin"

Deze keer deze workshop is een onderdeel van de tantrische bekrachtigingsdagen, die ook worden opgevolgd door Volle maan festival en de workshops hele dag. Controleer de details en updates op onze pagina

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.