[NL: Vertaling beneden]

When:
28.12.14 sunday 20.30 ~ 23.30 for all
Price:
15 Euro per person, our students can pay 10 euro
Sending email to keesschenk@blauweadelaar.nl means confirming your reservation.
More  about Kees Schenk here: http://blauweadelaar.nl/

Don't hesitate to ask the questions keesschenk@blauweadelaar.nl

You may check updates here https://www.facebook.com/events/1489187644635266  … and don't forget to invite your friends 🙂

In ”Experience the Seven Chakra’s” we will go through all of the chakra’s and you will learn to get in contact with these vital energetic portals in your body. Through meditation, yoga, singing, dancing and breathing exercises you will first learn to connect to yours own essence and from this space we move to the connection with other people…

Do you want to connect to the unconditional love you have within you? In this evening we are going to connect the element of Air and experience the incredible power that lies in all of us. You will learn to work with giving and receiving love through tantric breathing exercises and sacred sound meditations and together we will create an energy that will open up all of our hearts. From this place we can start a process of healing in which we can connect to the unconditional love we have inside ourselves and that the world around us has to offer if we are ready to receive it.

''Experience the Seven Chakra is something I developed from my education as an energetic sound therapist at Ohmpunctuur. From a very young age I have been working to become aware of my chakra's and in this inward journey I found out that you can perceive much more by listening to what your chakras have to tell you. We are actually in constant interaction with our chakras through all of the day, we're just not always aware of it. Becoming aware of this can give you an enormous advantage in life. It can enhance the quality and make you feel connected to everything when we open up our chakra’s. We are beings of energy, and in the acceptance of this we can learn to connect with all ever and live life to the fullest.”

[NL: Vertaling]

Wanneer:
28.12.14 zondag 20.30 ~ 23.30
Waar:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam
Prijs:
15 Euro per persoon, onze studenten betalen € 10

Het verzenden van een e-mail naar  keesschenk@blauweadelaar.nl betekent bevestigen dat je komt. Het aantal plaatsen zijn beperkt.
Meer informatie over de workshop en School of Tantra Movement kun je hier vinden:
http://tantramovement.blogspot.nl/
… en over Kees Schenk: http://blauweadelaar.nl/
Aarzel ook niet om vragen aan ons te stellen
keesschenk@blauweadelaar.nl
Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen:

In ”Ervaar de Zeven Chakra’s” wordt je meegenomen in een reis door alle chakra’s en leer je in contact te komen met deze belangrijke energetische poorten in je lichaam. Door middel van meditatie, yoga, zingen, dansen en ademhalingsoefeningen gaan we je eerst verbinden met je eigen essentie en vanuit daar zullen we ons gaan verbinden met andere mensen.

Wil jij je verbinden met de onvoorwaardelijke liefde die je in jezelf hebt? In deze avond gaan we ons verbinden met het element Lucht and zullen we de ongeloofelijke kracht ervaren die we allemaal in ons hebben. We zullen deze avond werken met het ontvangen en geven van liefde door middel van tantrische ademhalingsoefeningen en klank meditaties waarmee we samen een energy zullen creeëren om al onze harten the openen. Vanuit daar kunnen we een proces van heling beginnen waarin we ons kunnen verbinden met de onvoorwaardelijke liefde die we in onszelf hebben en die de wereld ons te bieden heeft als wij het maar willen ontvangen.

Ervaar de Zeven Chakra’s zijn workshops die ik heb ontwikkeld vanuit mijn opleiding voor energetisch klanktherapeut bij Ohmpunctuur. Sind seen zeer jonge leeftijd ben ik begonnen met het bewust worden van mijn chakra’s en in deze reis naar binnen vond ik dat je meer van de wereld om je heen kan waarnemen door te luisteren naar wat je chakra’s je te vertellen hebben. De hele dag door zijn we in constant interactie met onze chakra’s, we zijn ons hier alleen niet altijd even bewust van. Hier wel bewust van worden kan ons een enorm voordeel geven in het leven. Het kan de kwaliteit van ons leven verbeteren doordat we ons echt kunnen gaan verbinden met de wereld wanneer we onze chakra’s openen. We zijn wezens van energie en in de acceptatie van dit gegeven kunnen we onszelf openen en verbinden met al dat er is, om te gaan leven vanuit ons volle potentieel.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.