[NEDERLANDS Vertaling beneden]

This Tantric Massage workshop is for couples or people who are willing to work together, so if you´re single you may still join.

Where:
Il Cielo Oostzaanstraat 46, Amsterdam

When:
15.00~30 – 19.30  Sunday 29.03.15
Price and booking:
45 E per person, 85 E per couple, per workshop.

About whole course:
More information you may read here: http://tantramovement.blogspot.nl/2015/03/tantra-massage-course.html
If you pay up front for whole course you got discount 40 E per person and 50  E per couple, so you would have to pay only 365 E per person and 715 per couple. If for some reason you would not be able to attend a workshop and you would let us know that before,  you may complete it in the next course after completion of the course you will be honored with School of Tantra Movement Tantric Massage Certificate. Amount of the free places at that moment is up to 6, so to make sure better book quickly.

Don't hesitate to ask the questions  mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation. By transferring ( see account nr. at left side of the pages ) amount you secure your space.

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/1429244070703425/

Bring your costume to the practice, a sheet or a large towel and organic massage oil – for example coconut, almond, olive, sesame, or other.

AD 2:
Kashmiric Tandava Dance Massage workshop

Like from all my invitations, especially from this one you may already learn something very useful.

Breath in and out. In and out. Become aware of your breath. How it passes through nostrils, how is filling up your lungs, chest, belly, even ho it reaches your toes and top of your head. Notice how with awareness to your breath you become very calm but energised and more alive at the same time .

Notice how by observing your breath, you entered the bridge to here and now. By being focus on your breath you created the inner space of awareness what is leaving behind all your thoughts, all your worries, fears…

Now become aware of the movement created by your breath. Your chest, your belly is expanding. Observe that movement for a while then begin to follow the breath with your body. Extend that movement. Let your spine bend following the belly. Let your pelvic tilt. Then slowly gradually involve the rest of your body: the neck, shoulders, knees, elbows…

Now you begin the dance of your breath. There could be music in the background but this time you dance to your breath. Let your body follow the breath. Do all the movements what would come without thinking. Breath in. Breath out.

Then after that preparation we would go for Kashmiric dance massage what would also follow your breath with deep, floating, intuitive movement. Long, energetic and fluent strokes coming from the breath would bring us in very meditative but dynamic atmosphere, where receiver would surrender in to the moment and to the love itself.

It will make you feel safe in the ultimate dimension. It will bring you closer to yourself in deep connection.


[NEDERLANDS Vertaling]

Deze workshop is voor koppels en / of mensen die bereid zijn om samen te werken, dus als je single bent je nog steeds meedoen.

Waar:
Il Cielo Oostzaanstraat 46, Amsterdam

Wanneer:

15.30 – 19.30 zondag 29.3.15

Prijs en reservering:
45 E per persoon, 85 E per paar, per workshop.

Over hele cursus:
Meer informatie kunt u hier lezen: http://tantramovement.blogspot.nl/2015/03/tantra-massage-course.html
Als u betaalt
aan de voorkant voor de gehele cursus heb je korting van 40 E per persoon en 50 E per stel, dus je zou moeten betalen alleen 365 E per persoon en 715 per paar. Als om wat voor reden kan je niet komen voor een workshop en je laat ons dat eerder weten, kunt je deze invullen in de volgende cursus. Na afloop van de cursus wordt u geëerd met de School Of Tantra Movement Tantrische Massage Certificate.
Het aantal beschikbare plaatsen is op het moment 6, dus zorg er voor de zekerheid voor dat je snel boekt.

Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen
. Door de overdracht van (zie rekening nr.aan de linkerkant van de pagina's) bedrag,  j
e verzekert jouw plek

Hier kun je kijken voor updates, delen en 
je vrienden uitnodigen:
https://www.facebook.com/events/1429244070703425/

Breng organische kokosolie en een handdoek als je kan.

AD 2:
Kashmirische Tandava Dans Massage workshop

Zoals van al mijn uitnodigingen, vooral van deze, kun je hier al iets heel nuttigs van leren.

Adem in en uit. In en uit. Word je bewust van je ademhaling. Hoe het door je neusgaten gaat, hoe het je longen, borst, buik opvult, zelfs hoe het je tenen en de top van je hoofd bereikt. Merk op hoe met bewustzijn van je ademhaling je heel kalm maar tegelijkertijd energiek en levendiger wordt.

Merk op hoe door je ademhaling te observeren, je de brug naar het hier en nu bent overgegaan. Door op je ademhaling gefocust te zijn heb je de innerlijke ruimte van bewustzijn gecreëerd die al je gedachten achterlaat, al je zorgen, angsten…

Word je nu bewust van de beweging die door je ademhaling gecreëerd wordt. Je borst, je buik zet zich uit. Observeer die beweging een tijdje en begin dan de ademhaling te volgen met je lichaam. Breid die beweging uit. Laat je ruggengraat buigen de buik volgend. Laat je bekken kantelen. Betrek dan langzaam en gradueel de rest van je lichaam: de nek, schouders, knieën, ellebogen…

Nu begin je te dansen vanuit je ademhaling. Er kan muziek op de achtergrond zijn maar deze keer dans je op je ademhaling. Laat je lichaam de ademhaling volgen. Maak alle bewegingen die komen zonder na te denken. Adem in. Adem uit.

Na deze voorbereiding zullen we voor de Kashmirische dans massage gaan die ook je ademhaling zal volgen met diepe, drijvende, intuïtieve beweging. Lange, energetische en vloeiende halen die van de adem komen zullen ons in een zeer meditatieve maar dynamische sfeer brengen, waar de ontvanger zich zal overgeven aan het moment en aan de liefde zelf.

Het zal je veilig doen voelen in de ultieme dimensie. Het zal je dichter bij jezelf brengen in diepe verbinding.


0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.