[NEDERLANDS vertaling beneden]

Full moon in Libra it is a perfect time for the rituals of love but also to work with your inner man and inner woman. Masculinity and Femininity they´re dancing expressive tango, where the attraction is as strong as repulsion, and conflicts are intertined with moments of unity. If you see this dynamic in yourself, then more easily you will understand what is happening in all your relationships.

This time festival is a part of Tantric Easter what include also  Connection Sunday and day full of workshops. Check the details and updates on our page

When:
Saturday 04.04.15, 13.30 ~ 23.30

Where:
WGterrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam

Price:
Price is 30 E per person and 55 per couple
Don't hesitate to ask the questions
mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation.

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/526618084146481

So the schedule is:

1. 13.30 – 14.00 Opening ritual
2. 14.00 – 15.30 Tantra Kriya Yoga by Roland Thier

3. 15.45 – 17.45 Workshop Real Contact by Elfriede Van der Sanden ( shakti-flow.nl )
4. 17.45 – 18.30 Food break
5. 18.30 – 20.30 Tantric adventure by Janine Vermeulen and Mark Naaborgh ( tantrischavontuur.nl )
6. 20.45 – 23.15 Dance with tantra – a party time and workshop at the same time by Michal Marek Griks ( tantramovement.blogspot.nl/ )
7. 23.15 – 23.30 Closing ritual

With the Tantra Full Moon Festival, we would like to celebrate the nature and empower ourselves. It's a chance to connect and to have fun – lots of fun 🙂 To share and explore love. Come and join us. Together we are stronger (and it's always more fun).

1. 13.30 – 14.00
Opening Ritual
– let yourself to be surprised and come at time 🙂

2. 14.00 -15.30
Tantra Kriya Yoga
is a practice of Indu origin and was one of the first practices originally born out of the Kaula Tantra school over four thousand years ago. The aim of this type of Yoga is to reconnect your body to your three types of energy, sexual, physical and mental. Roland Thier

3. 15.45 – 17.45
Workshop
Real Contact by Elfriede Van der Sanden ( shakti-flow.nl ) How does it feel to be really in contact? When do you feel real contact and when not?  What´s about yourself ? When  do you feel contact with yourself and when the contact is lost ?  How does it feel if someone speak authentic and how when someone is just talking rubbish ?

4. 17.45 – 18.30
Food break

5. 18.30 – 20.30
Tantric Adventure
– In this workshop we explain something about the role of sexuality in the universe and about our similarity to wolves. It helps to let go some of our judgements about ourselves. Between wolves there is a natural hierarchy, which you can also see in human behaviour. We explore these hierarchical structures and play with them. We start with awakening our senses: taste, smell (!), sound, breath, touch, during an intuitive dance. Than we develop an interactive role play in couples based on natural hierarchy and sexual attraction. We explore our alpha, beta, omega male/female parts in a sensual role play. We end with a guided meditation with sharing, in which we connect with our mental awareness and wisdom.
Janine Vermeulen and Mark Naaborgh – http://www.tantrischavontuur.nl

6. 20.45 – 23.15
Dance with tantra
  – a party time, where you may use freshly, new skills to connect, to dance and to share love, intimacy, fun ….We start with Chakra dance. Then I would provide you further in to the dance with tantra, in to the deeper connection with yourself and the partner. During the party the blindfolds would be available but if you have one ( or more ) bring it with you

During the breaks raw, vegan, fair trade, organic and delicious food and drinks would be served 🙂

During the festival, from Janine Vermeulen, you could buy theater / fantasy and Bohemian vintage (m / f) clothing
https://www.facebook.com/happyhippywoman


If you would like to help us – do not hesitate to contact us.
Michal Marek Griks
http://tantramovement.blogspot.nl/

Would be handy to bring with you blanket, yoga mat, pillow, friends and good mood 🙂


Click on it to get bigger view
Poster -> spread electronically to avoid use of paper 🙂 -> just joking to motivate you to spread it through emails, face book etc. But plz. print it as well and hang somewhere in visible places. Maybe will stay longer and would memorize you beautiful moments.
Tantra would bring us to such good connection with nature and mother earth that we will save much more than this printed version 🙂

[NEDERLANDS]

Tantra Volle Maan Festival

Volle maan in Libra, het is een perfecte tijd voor liefdesrituelen maar ook om te werken met je innerlijke man en innerlijke vrouw. Mannelijkheid en Vrouwelijkheid, zij dansen een expressieve tango, waarbij de aantrekking even sterk is als de afstoting, en conflicten vervlochten zijn met momenten van eenheid. Als je deze dynamiek in jezelf ziet, dan zul je gemakkelijker begrijpen wat er gebeurt in al je relaties.

Tijd:
Zaterdag 04.04.15, 13.30 ~ 23.30

Waar:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam

Prijs:
30 Euro per persoon, 55 per stel,
Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij het festival te bevestigen

Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen: https://www.facebook.com/events/526618084146481

De planning is:

1. 13.30 – 14.00 Openingsritueel
2. 14.00 – 15.30 Tantra Kriya Yoga door Roland Thier

3. 15.45 – 17.45 Workshop Echt Contact door Elfriede Van der Sanden ( shakti-flow.nl )

4. 17.45 – 18.30 Eetpauze

5. 18.30 – 20.30 Tantrisch avontuur door Janine Vermeulen en Mark Naaborgh ( tantrischavontuur.nl )

6. 20.45 – 23.15 Dans met tantra – een feesttijd en workshop tegelijkertijd door Michal Marek Griks ( tantramovement.blogspot.nl/ )

7. 23.15 – 23.30 Afsluitingsritueel

Met het Tantra Volle Maan Festival, zouden we graag de natuur willen vieren en onszelf bekrachtigen. Het is een kans om te verbinden en plezier te hebben – veel plezier 🙂 Om te delen en liefde te verkennen. Kom en doe met ons mee. Samen zijn we sterker (en is het altijd leuker).

1. 13.30 – 14.00
Openingsritueel
– laat jezelf verrassen en kom op tijd 🙂

2. 14.00 -15.30
Tantra Kriya Yoga
is een praktijk van Indu afkomst en was een van de eerste praktijken die oorspronkelijk uit de Kaula Tantra school voortkwam meer dan vierduizend jaren geleden. Het doel van dit soort Yoga is om je lichaam weer te verbinden met je drie typen energie, seksueel, fysiek en mentaal. Roland Thier

 

3. 15.45 – 17.45
Workshop door Elfriede Van der Sanden ( shakti-flow.nl Thema: echt contact. Hoe is het om echt contact te maken? Wanneer voel je echt contact en wanneer niet? Wanneer voel je echt contact met jezelf en wanneer niet? Wanneer kan je daadwerkelijk met iemand in gesprek zijn of voel je dat iemand niet authentiek spreekt?

4. 17.45 – 18.30
Eetpauze


5. 18.30 – 20.30
Tantrisch Avontuur
– In deze workshop gaan we in op de rol van seksualiteit in het universum en op onze gelijkenis met wolven. Het helpt ons om sommige oordelen over onszelf los te laten. Tussen wolven bestaat een natuurlijke hiërarchie, die we bij mensen terug zien. We onderzoeken deze hiërarchische structuren en spelen met ze. We beginnen met het wakker maken van onze zintuigen: smaak, geur (!), geluid, adem, aanraking terwijl we intuïtief dansen. Daarna maken we met elkaar een interactief rollenspel in koppels, gebaseerd op natuurlijke hiërarchie en seksuele aantrekkingskracht. We verkennen onze alfa, beta, omega male/female kanten in een sensueel rollenspel. We eindigen met een geleide meditatie met sharing, waarin we ons verbinden met ons mentale bewustzijn en wijsheid.
Janine Vermeulen en Mark Naaborgh – http://www.tantrischavontuur.nl

6. 22.30 – 24.33
Dance with tantra
– een feesttijd, waarbij je frisse, nieuwe vaardigheden kunt gebruiken om te verbinden, te dansen en liefde, intimiteit en plezier te delen… We beginnen met Chakra Dans en dan als voorbeeld zal ik, Michal, je verder in de dans met tantra leiden naar de diepere verbinding met jezelf en de partner. Gedurende het feest zullen blinddoeken beschikbaar zijn maar breng een als je dat hebt.

Tijdens de pauzes zal rauw, veganistisch, fair trade, biologisch en heerlijk eten en drinken worden geserveerd 🙂

Tijdens de festival theater/fantasy en Bohemian vintage (m/v) kleding word verkocht door Janine Vermeulen
https://www.facebook.com/happyhippywoman/timeline

Zou handig om mee te nemen deken, yoga mat, kussen, vrienden en goed humeur 🙂

Als je ons wilt helpen – aarzel niet om contact op te nemen.


Michal Marek Griks
http://tantramovement.blogspot.nl/

 

Klik die poster boven om een groter beeld te krijgen.
Poster -> verspreid het elektronisch om papiergebruik te voorkomen 🙂 -> ik maak maar een grapje om je te motiveren het te verspreiden via e-mails, facebook etc. Maar ajb. print het ook uit en hang het ergens op zichtbare plekken. Misschien zal het langer blijven hangen en je herinneren aan mooie momenten.
Tantra zal ons een goede verbinding met de natuur en moeder aarde brengen, waarmee we veel meer besparen dan deze uitgeprinte versie 🙂

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.