[NEDERLANDS Vertaling beneden]

This Tantric Massage w
orkshop is for couples or people who are willing to work together,
so if you´re single you may still join.

This time this workshop is a part of Tantric Easter what include also Tantric festival, Connectin event and day full of workshops. Check the details and updates on our page

Where:
Il Cielo Oostzaanstraat 46, Amsterdam

When:
15.00~30 – 19.30  Sunday 05.04.15
Price and booking:
45 E per person, 85 E per couple, per workshop.

About whole course:
More information you may read here: http://tantramovement.blogspot.nl/2015/03/tantra-massage-course.html
If you pay up front for whole course you got discount 40 E per person and 50  E per couple, so you would have to pay only 365 E per person and 715 per couple. If for some reason you would not be able to attend a workshop and you would let us know that before,  you may complete it in the next course after completion of the course you will be honored with School of Tantra Movement Tantric Massage Certificate. Amount of the free places at that moment is up to 6, so to make sure better book quickly.

Don't hesitate to ask the questions  mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation. By transferring ( see account nr. at left side of the pages ) amount you secure your space.

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/1555905988011823/

Bring your costume to the practice, a sheet or a large towel and organic massage oil – for example coconut, almond, olive, sesame, or other.

AD 3:
Tantric Massage within a relationship

Even i was the same, now is hard for me to imagine that i could live the way that the massage wouldn't be part of our sexual life and love making. Unfortunately most of the couples life doesn't include massage in it. Even when they use the massage, usually is completely separated from beautiful love making and there is hardly any intimacy in it. It doesn't have to be that way. Massage could be great for play, after play, middle play to love making. Even better, it could be love making itself. Tantric massage may bring you to much higher ecstasy than avarage 5 minute intercourse ended with loosing energy and to often frustration….
Many couples are saying that they're ok they don't need tantra. In our School Of Tantra Movement we don't wanna that your relationship would be just ok. We would like that you would become supreme lovers and your passion to each other would grow constantly 🙂

At this workshop I would also introduce you new language, how you may communicate with each other. Its ¨5 minut tantra¨ – method from Diana Diakova and Martin Heese from TantraZone (C.H.A.I) from Copenhagen. This body language may bring you deep understanding to each other , what would help you to connect better and sort out many problems in your relationship and in your life in general.

[NEDERLANDS Vertaling]

Deze workshop is voor koppels en / of mensen die bereid zijn om samen te werken, dus als je single bent je nog steeds meedoen.

Deze keer deze workshop is een onderdeel van Tantrische Pasen wat onder andere ook Tantrische festival, Verbinding Zondag en de workshops hele dag. Controleer de details en updates op onze pagina

Waar:
Il Cielo Oostzaanstraat 46, Amsterdam

Wanneer:

15.30 – 19.30 zondag 05.04.15

Prijs en reservering:
45 E per persoon, 85 E per paar, per workshop.

Over hele cursus:
Meer informatie kunt u hier lezen: http://tantramovement.blogspot.nl/2015/03/tantra-massage-course.html
Als u betaalt
aan de voorkant voor de gehele cursus heb je korting van 40 E per persoon en 50 E per stel, dus je zou moeten betalen alleen 365 E per persoon en 715 per paar. Als om wat voor reden kan je niet komen voor een workshop en je laat ons dat eerder weten, kunt je deze invullen in de volgende cursus. Na afloop van de cursus wordt u geëerd met de School Of Tantra Movement Tantrische Massage Certificate.
Het aantal beschikbare plaatsen is op het moment 6, dus zorg er voor de zekerheid voor dat je snel boekt.

Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen
. Door de overdracht van (zie rekening nr.aan de linkerkant van de pagina's) bedrag,  j
e verzekert jouw plek

Hier kun je kijken voor updates, delen en 
je vrienden uitnodigen:
https://www.facebook.com/events/1555905988011823/

Breng organische kokosolie en een handdoek als je kan.

AD 3:
Tantrische Massage voor paren workshop


Zelfs ik was hetzelfde, nu echter is het moeilijk me voor te stellen dat ik zou kunnen leven op een manier waarbij massage geen deel uit zou maken van ons sexuale leven en het vrijen. Ongelukkigerwijs maakt, in het leven van de meeste stellen, massage geen deel ervan uit.
Ook als ze wel massage gebruiken is het meestal volledig gescheiden van de schoonheid van het vrijen en is er nauwelijks enige intimiteit bij. Het hoeft zo niet te zijn. Massage kan geweldig zijn als spel, voorspel, spel in het midden tot en met het vrijen.

Beter zelfs, het kan het vrijen zelf zijn. Tantrische massage kan je tot veel hogere extase voeren dan de gemiddelde 5 minuten geslachtsdaad welke uitmond in het verliezen van je energie en te vaak een gevoel van frustratie ….

Veel stellen zeggen dat ze ok zijn en geen tantra nodig hebben. In onze School van Tantra Beweging willen we niet dat je relatie gewoon ok is. We zouden willen dat je uitzonderlijke geliefden wordt en dat de passie tussen jullie voortdurend zal groeien.

In deze workshop wil ik ook een nieuw taal introduceren, over hoe je met elkaar kan communiceren. Het is de ?5 minuten Tantra? methode van Diana Diakova en Martin Heese van TantraZone (C.H.A.I.) uit Kopenhagen.

Deze lichaamstaal kan je een dieper begrijpen van elkaar brengen, over wat jullie kan helpen je beter te verbinden en problemen in je relatie zowel als in het leven in algemeen op te lossen.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.