{Nederlandse vertaling beneden}

In this workshop you can learn a method which is both safe and efficient, so you can live and
give the Full Body Energetic Orgasm without touching the intimate parts.
This workshop may change forever the relation that you have with your own body and can
give you the method of experimenting the most intense state of pleasure.

This method can:
Unblock energies
Heal emotional trauma
Improve the sexual perception
Bring the relationship with your partner to a new unimaginable level

How:
By fully connecting yourself to your own senses and through personal experimentation of the energetic orgasm

This workshop is for you if:
You are looking to experiment intense and profound experiences
You want to discover that there is more passion in you when you are making Love
You want to communicate on a different and authentic level with your partner.
You want to discover your polarity (masculin/feminin) and find out how it can influence your life.
You want to dissolve blockages and fears so that the energy could flow free in yourbody.
This Workshop is the chance to learn quickly through experimenting how to live, transform
and explore your sexuality.

During this workshop you can find the answer to the following questions:
Which are the resemblance and difference of the male and female sexual organs
How orgasm is produced in our body
Which are the orgasm types for men and women
What is the Energetic Orgasm
How is an orgasm possible outside a sexual act.
Who can have an Energetic Orgasm
Who can practice the Full Body Energetic Orgasm method.

This workshop can be useful too:
Theraplists, doctors, sex therapists, coaching specialists, healers
Single persons or couples
Strait persons, gay, bisexual and lesbians
Practically all those who want to bring their own sexual life on a different level.

The Facilitator: Flaviu Pop from Cluj Napoca Romania; Trainer , Coach for personal development, relationship and sexual Coach, energy Therapist, massage Specialist in different types of massage. Founder of Albini Center, a place for alternative and complementary therapy.

This workshop is for people who are willing to work together and share an amazing experience.

When:
Friday (12.06.2015) from 19 to 23 – free presentation about the workshop in Il Cielo Oostzaanstraat 46 Amsterdam

Weekend workshop:

Saturday (13.06.2015) from 13,30 to 23 – Workshop
Sunday (14.06.2015) from 9 to 23 – Workshop

Where:
Amsterdam
WG-terrein, Ketelhuisplein 41

Registration:
For registration, you can contact Marek Griks at: mgriks@gmail.com

Price and booking:
180 Eur per person
340 Eur per couple.

Important!!!!!!!!!!!!

If you pay up front 50% of the course price until 31.05.2015 it is only
160 Euro per person,
300 Euro per couples.

Private sessions are also available between 07.06.2015 and 11.06.2015
In those sessions you could experiment:

Sensual Awakening 120-150 min – 100 euro
Life-coaching 60-120 min- 70 euro / hour
Relationship coaching 60-120 min- 70 euro / hour
Sexual coaching 60-120 min- 70 euro / hour
Relaxing Massage 60 min – 50 euro
Reiki Therapy 90 min – 50 euro
Reflex therapy 90 min – 50 euro
Chiropractic Therapy 30 min – 50 euro

Don't hesitate to ask questions on my e-mail: flaviuioanpop@gmail.com


You may check updates and invite your friends also here:

https://www.facebook.com/events/1582876918636038/

Flaviu Pop's photo.

Nederlandse vertaling

Workshop- Volledig Lichaam Energetisch Orgasme

In deze workshop kun je een veilige en efficiënte methode leren om een Volledig Lichaam Energetisch Orgasme te ervaren en geven zonder aanraking van de intieme delen.
Deze workshop kan de relatie die je met je eigen lichaam hebt voor altijd veranderen en verschaft je een methode om te experimenteren met de meest intense staat van plezier.

Deze methode kan:
Energieën ontblokkeren
Emotioneel trauma helen
Seksuele perceptie verbeteren
De relatie met je partner naar een nieuw, onvoorstelbaar niveau brengen

Hoe:
Door jezelf volledig te verbinden met je eigen zintuigen en door persoonlijk experimenteren met het energetisch orgasme

Deze workshop is voor jou als:
Je zoekt er naar om te experimenteren met intense en diepgaande ervaringen
Je wilt ontdekken dat er meer passie in je is wanneer je de Liefde bedrijft
Je wilt op een ander en authentiek niveau communiceren met je partner
Je wilt je polariteit ontdekken (mannelijkheid/vrouwelijkheid) en uitvinden hoe het je leven kan beïnvloeden
Je wilt blokkades en angsten oplossen zodat de energie vrijer in je lichaam kan stromen

Deze workshop is een kans om snel te leren door te experimenteren hoe je jouw seksualiteit kunt leven, transformeren en verkennen.

Gedurende deze workshop kun je het antwoord vinden op de volgende vragen:
Wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de mannelijke en vrouwelijke seksuele organen
Hoe orgasme geproduceerd wordt in ons lichaam
Welke soorten orgasme er zijn voor mannen en vrouwen
Wat een Energetisch Orgasme is
Hoe een orgasme mogelijk is buiten een seksuele handeling
Wie een Energetisch Orgasme kan hebben
Wie de Volledig Lichaam Energetisch Orgasme methode kan beoefenen

Deze workshop kan nuttig zijn voor:
Therapeuten, doktoren, seks therapeuten, coaching specialisten, helers
Vrijgezelle personen of koppels
Hetero, homo, biseksuele en lesbische mensen
Praktisch alle mensen die hun eigen seksuele leven naar een ander niveau willen brengen

De Facilitator: Flaviu Pop uit Cluj Napoca Roemenië; Trainer, Coach voor persoonlijke ontwikkeling, relatie en seksuele Coach, energie Therapeut, massage Specialist in verschillenden soorten van massage. Oprichter van Albini Center, een plaats voor alternatieve en complementaire therapie.

Deze workshop is voor mensen die bereid zijn om samen te werken en een fantastische ervaring te delen.

Wanneer:
Vrijdag (12.06.2015) van 19 tot 23 – gratis presentatie over de workshop in
Il Cielo Oostzaanstraat 46 Amsterdam

Zaterdag (13.06.2015) van 13.30 tot 23 – Workshop
Zondag (14.06.2015) van 9 tot 23 – Workshop

Waar:
Amsterdam
WG-terrein, Ketelhuisplein 41

Registratie:
Michal Marek Griks mgriks@gmail.com

Prijs en boeking:

180 Euro per persoon
340 Euro per koppel

Belangrijk!!!!!!!!!!!!

Als je van te voren 50% van de cursus prijs betaalt tot 31.05.2015 is het slechts 160 Euro per persoon, 300 Euro per koppel.

Privé sessies zijn ook beschikbaar tussen 07.06.2015 en 11.06.2015

In die sessies kun je onderzoeken:
Sensuele Ontwaking 120-150 min – 100 euro
Life coaching 60 min – 50 €
Relatie coaching 60 min – 50 €
Seksuele coaching 60 min – 50 €
Ontspanning Massage 60 min – 50 euro
Reiki Therapie 90 min – 70 euro
Reflex therapie 90 min – 70 euro
Giropraktische Therapie 30 min – 50 euro

Aarzel niet om vragen te stellen ( in engels ) via mijn e-mail: flaviuioanpop@gmail.com

Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen:

https://www.facebook.com/events/1582876918636038

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.